Ivanovo svědectví ze zjevení Panny Marie na Podbrdu

31.12.2013 17:04

Ivanovo svědectví ze zjevení Panny Marie na Podbrdu dne 30. prosince 2013 ve 22 hodin, při příležitosti setkání Ivanovy modlitební skupiny skládající se z místních farníků.

Chtěl bych vám přiblížit a vylíčit to nejdůležitější z tohoto večerního setkání. I dnes večer k nám Panna Maria přišla radostná a šťastná.

Pozdravila nás všechny svým mateřským pozdravem: "Pochválen Ježíš, drahé děti moje!" Potom se Panna Maria se vztaženýma rukama delší dobu modlila nad všemi námi zde a potom řekla:
"Drahé děti, také dnes vás chci zvláště vyzvat: buďte mými nositeli míru v tomto neklidné světě. Modlete se o mír. Vyzývám vás, drahé děti, abyste vytrvaly v modlitbě. Znáte, že já se modlím spolu s vámi a přimlouvám se za vás všechny před svým Synem. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes odpověděly na moji výzvu".

Potom, nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala i všechno co jste přinesli k požehnání. Doporučil jsem vás všechny, všechny vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.
Potom následoval rozhovor s Pannou Marií, který zůstane jenom mezi námi. Potomto rozhovoru Panna Maria odešla v modlitbě ve znaku světla a kříže s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje!"

To je, tedy, to nejdůležitější z večerního setkání s Pannou Marií.