Vizionář Ivan Dragičević vzkázal účastníkům 31.MLADIFESTU

07.08.2020 18:06

Vzkaz Ivana Dragičeviće při příležitosti 31. Mladifestu

"Očekávám, že tímto světem projdu jenom jednou. Každé dobro, které mohu udělat, nebo jakoukoli dobrotu srdce, kterou mohu prokázat, kterémukoli jinému stvoření, kéž to teď učiním... protože vícekrát už nebudu procházet touto cestou."

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu, a zvláště mladí, tak něžní a drazí mému srdci! Chci vás ze srdce pozdravit zvláště během tohoto nejneobyčejnějšího Mladifestu, kde se modlíme a slavíme lásku Ježíše a Marie.

Panna Maria říká: "Ten kdo se modlí nemusí se bát budoucnosti." Nemusí se bát. Drahá moje mládeži, nemusíte se bát budoucnosti. Všechny události jsou v Božích rukou. Ježíš vás vyzývá, abyste Mu důvěřovali a abyste se modlili, abyste s Ním hovořili a dělili se o Něj ve svých srdcích. Vstoupili jsme do těžkého období v Církvi i ve světě. Ale připomeňme si, že jsme pro tuto dobu zrození v Boží moudrosti. Panna Maria dále říká: "Děti, potřebuji vás, abyste mi pomohly, aby se uskutečnily mé plány." Tato výzva je také pro vás. Panna Maria zvláště ochraňuje vás, mladé lidi, jako zřítelnici svého oka. Miluje tě něžnou láskou. Je velmi těžké líčit vám lásku, kterou má Ona k vám, když se dívá na každého z vás — jednoho po druhém. To je nepopsatelná láska, tak krásná, tak něžná tak vznešená.

Panna Maria vás potřebuje. Ona především potřebuje, abyste otevřeli svoje srdce modlitbě. Modlete se více ze srdce. V jednom ze svých poselství Panna Maria řekla: "... zvláště mladí z této farnosti ať jsou aktivnější ve svých modlitbách." Při jiné příležitosti také řekla: "Chci říci zejména mladým, aby byli otevřenější Duchu Svatému, protože  Bůh si přeje vás přitáhnout k sobě v těchto dnech, kdy působí Satan." Panna Maria na vás neustále dohlíží, neustále vás vede, více než kdy jindy v tomto neklidném čase.
Královna míru žádá od všech, abychom se vrátili k Bohu. Drazí moji mladí lidé, svět nemůže nabídnout naději a mír, který dává Kristus. Pravý mír přichází jen od Ježíše. Ježíš je Tvůj mír. Modlete se o tento mír. Nemilosrdný čas se rodí v srdcích lidí, kteří neznají Boha. To nemusí platit o tobě. Otevřete svoje srdce a modlete se, modlete se, modlete se, abyste lépe poznali Boha a aby každý mohl pocítit tu lásku a mír Boží skrze váš příklad. Modlitba v Kristu přináší pokoj v srdci. Jenom, když duše najde mír v Bohu bude spokojená. Dnes moje drahá mládeži žijte toto poselství míru, tuto naději. Noste je všem ve svých rodinách, přátelům, svému světu.

Drazí moji mladí, přijímejte často svátosti, zvláště zpověď a eucharistii. Svátosti jsou vaše obnova a síla.

Drazí moji mladí, modlete se neustále růženec. S růžencem překonáte všechno neštěstí, které se satan snaží uvalit na vás a na svět. Každodenně odpovídejte na Mariiny výzvy k modlitbě růžence. Růženec vám přináší mír.

Drazí moji mladí, najděte si čas, abyste se klaněli Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

Prožívejte čas v tichosti, abyste jasněji slyšeli hlas Ducha Svatého ve svém životě.

Drazí moji mladí, žijte poselství Královny Míru. Staňte se perfektními žáky ve škole lásky.

Nebojte se, ,,kdo se modlí nemusí se bát budoucnosti´´ Ježíš říká v Písmu svatém: Nebojte se. Ježíš posílá svojí matku a říká jí, aby řekla dětem, aby se nebály.

Panna Maria sem k nám přichází - přichází zvláštním způsobem, aby zvala mladé lidi světa, aby se modlili za mír. Ona tě potřebuje. Vy jste budoucnost Církve. Vy jste budoucnost světa. Svět míru je možný. Možný skrze tebe. Nečekejme až začne někdo jiný. To by byla ztráta času. Začněte dnes a následujte výzvu Panny Marie a lépe žijte její poselství.

Sjednocení jsme v modlitbách, drazí mladí. A já vás všechny odevzdávám v těchto dnech Marii, naší Matce ´´Královně Míru´´. Bůh vám žehnej.

Ivan Dragičević

Vzkaz Ivana Dragičeviće při příležitosti 31. Mladifestu

"Očekávám, že tímto světem projdu jenom jednou. Každé dobro, které mohu udělat, nebo jakoukoli dobrotu srdce, kterou mohu prokázat, kterémukoli jinému stvoření, kéž to teď učiním... protože vícekrát už nebudu procházet touto cestou."

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu, a zvláště mladí, tak něžní a drazí mému srdci! Chci vás ze srdce pozdravit zvláště během tohoto nejneobyčejnějšího Mladifestu, kde se modlíme a slavíme lásku Ježíše a Marie.

Panna Maria říká: "Ten kdo se modlí nemusí se bát budoucnosti." Nemusí se bát. Drahá moje mládeži, nemusíte se bát budoucnosti. Všechny události jsou v Božích rukou. Ježíš vás vyzývá, abyste Mu důvěřovali a abyste se modlili, abyste s Ním hovořili a dělili se o Něj ve svých srdcích. Vstoupili jsme do těžkého období v Církvi i ve světě. Ale připomeňme si, že jsme pro tuto dobu zrození v Boží moudrosti. Panna Maria dále říká: "Děti, potřebuji vás, abyste mi pomohly, aby se uskutečnily mé plány." Tato výzva je také pro vás. Panna Maria zvláště ochraňuje vás, mladé lidi, jako zřítelnici svého oka. Miluje tě něžnou láskou. Je velmi těžké líčit vám lásku, kterou má Ona k vám, když se dívá na každého z vás — jednoho po druhém. To je nepopsatelná láska, tak krásná, tak něžná tak vznešená.

Panna Maria vás potřebuje. Ona především potřebuje, abyste otevřeli svoje srdce modlitbě. Modlete se více ze srdce. V jednom ze svých poselství Panna Maria řekla: "... zvláště mladí z této farnosti ať jsou aktivnější ve svých modlitbách." Při jiné příležitosti také řekla: "Chci říci zejména mladým, aby byli otevřenější Duchu Svatému, protože  Bůh si přeje vás přitáhnout k sobě v těchto dnech, kdy působí Satan." Panna Maria na vás neustále dohlíží, neustále vás vede, více než kdy jindy v tomto neklidném čase.
Královna míru žádá od všech, abychom se vrátili k Bohu. Drazí moji mladí lidé, svět nemůže nabídnout naději a mír, který dává Kristus. Pravý mír přichází jen od Ježíše. Ježíš je Tvůj mír. Modlete se o tento mír. Nemilosrdný čas se rodí v srdcích lidí, kteří neznají Boha. To nemusí platit o tobě. Otevřete svoje srdce a modlete se, modlete se, modlete se, abyste lépe poznali Boha a aby každý mohl pocítit tu lásku a mír Boží skrze váš příklad. Modlitba v Kristu přináší pokoj v srdci. Jenom, když duše najde mír v Bohu bude spokojená. Dnes moje drahá mládeži žijte toto poselství míru, tuto naději. Noste je všem ve svých rodinách, přátelům, svému světu.

Drazí moji mladí, přijímejte často svátosti, zvláště zpověď a eucharistii. Svátosti jsou vaše obnova a síla.

Drazí moji mladí, modlete se neustále růženec. S růžencem překonáte všechno neštěstí, které se satan snaží uvalit na vás a na svět. Každodenně odpovídejte na Mariiny výzvy k modlitbě růžence. Růženec vám přináší mír.

Drazí moji mladí, najděte si čas, abyste se klaněli Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

Prožívejte čas v tichosti, abyste jasněji slyšeli hlas Ducha Svatého ve svém životě.

Drazí moji mladí, žijte poselství Královny Míru. Staňte se perfektními žáky ve škole lásky.

Nebojte se, ,,kdo se modlí nemusí se bát budoucnosti´´ Ježíš říká v Písmu svatém: Nebojte se. Ježíš posílá svojí matku a říká jí, aby řekla dětem, aby se nebály.

Panna Maria sem k nám přichází - přichází zvláštním způsobem, aby zvala mladé lidi světa, aby se modlili za mír. Ona tě potřebuje. Vy jste budoucnost Církve. Vy jste budoucnost světa. Svět míru je možný. Možný skrze tebe. Nečekejme až začne někdo jiný. To by byla ztráta času. Začněte dnes a následujte výzvu Panny Marie a lépe žijte její poselství.

Sjednocení jsme v modlitbách, drazí mladí. A já vás všechny odevzdávám v těchto dnech Marii, naší Matce ´´Královně Míru´´. Bůh vám žehnej.

Ivan Dragičević