Interview s HENRYKEM HOSEREM

24.07.2020 13:32

Sanja: Excelence, buď pochválen Ježíš i Maria. Děkuji vám za tento rozhovor a těší mne, že se opět setkáváme v Medžugorji. Po několika měsících strávených v Polsku  jste znovu v Medžugorji. Jak je vnímáte po návratu?

Hoser: Přijel jsem do Medžugorje po čtyřech měsících nepřítomnosti kvůli epidemii koronavirusu, též uzavření hranic a že nebyla možnost dopravy do tohoto místa. Když jsem přijel, zastihl jsem Medžugorje stejné, ale současně i jiné… Bylo stejné, celý čas je tu cítit Boží přítomnost, přítomnost Ježíše a Blahoslavené Panny Marie, současně je zachována kontinuita liturgie, kázání Božího Slova a poskytování svatých svátostí a to všechno se pak naživo přenáší do celého světa sdělovacími prostředky, službami a sociálními sítěmi.
Ale na druhou stranu, ti kteří se podílejí na liturgii a na všech službách jsou převážně farníci nebo poutníci z Bosny a Hercegoviny. Dokonce i v hlavním poutním období, tady teď nejsou zahraniční poutníci. To vyvolává dojem určité pustiny. Ulice a hotely jsou prázdné. Také kopce na které lidé vystupují jsou relativně málo navštěvované. V tomto nacházíme velikou otevřenost pro to co přichází v budoucnosti.

Sanja: Je výrazně méně poutníků v Medžugorji, jsou tady převážně ti z Bosny a Hercegoviny, ale minulý víkend tady byla skupina poutníků z Polska se kterou jste vy měl příležitost se setkat.

Hoser: Ano, přijel jeden autobus  z Polska, který s potížemi projel přes hranici. To bylo ohlášení budoucího otevření hranic, možná úvod k novému návratu poutníků, nejen ze sousedních krajů, ale z celého světa. My to očekáváme a připravujeme se na jejich triumfální uvítání.

Sanja: Nedávno bylo ohlášeno, že se letošní, 31. Mladifest bude přesto všechno konat. To nás všechny zajímá, jak bude vypadat program a co nás očekává na letošním  31.Mezinárodním modlitebním setkání mládeže?

Hoser: Pro nás je toto veliký úkol, protože poprvé po tolika letech nemůžeme  organizovat tento Festival ve velkém, kdy dokázalo být i 60 000 mladých z celého světa, zatímco letos to bude vypadat jako určitá kombinace. Na jedné straně bude neveliká skupina domácí mládeže z Bosny a Hercegoviny, se kterou počítáme, přirozeně mladí z medžugorské farnosti, a na druhé straně se celý program bude naživo přenášet prostřednictvím mediálních prostředků, televize, radia, sociálních sítí a internetu do celého světa, aby tak všichni, kteří tady nejsou, byli sjednoceni s námi. A realizovat budeme celý večerní program, charakteristický pro Medžugorje.Program se bude skládat z růžence, mše svaté, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a z  katechézí. Pozvali jsme několik hostů z tohoto kraje, biskupa. Kromě večerního modlitebního programu, budeme mít katecheze i v druhých termínech. Budeme se snažit vlastními silami jak ve sboru tak v orchestru, který letos nebude mezinárodní, tak  bez účasti skupin z tolika různých států, ale budeme se snažit být duchovně spojeni s nimi všemi a tak hluboce prožít tento Festival právě ve světových rozměrech.

Sanja: Desetitisíce mladých z celého světa bývaly v minulých letech s námi v Medžugorji, ale i tento rok, díky mediím, budou moci sledovat Mladifest a tak poselství míru z Medžugorje dosáhne ke všem lidem.

Hoser: Ano, toto je veliká příležitost, kterou máme. Ježíš vždycky užíval něco co se podobalo dnešním komunikačním prostředkům, například, když kázal z lodě nebo z hory, kde se zástupy shromažďovaly jako v přírodním  amfiteatru, tak jeho hlas mohl dolehnout k mnohým posluchačům. Dnes my máme rozšířené tyto prostředky. Můžeme dosáhnout auditorium 2-3 miliony posluchačů a diváků díky mediálním prostředkům, které jsou tak důležité, protože právě jak říkal sv. Vinko Pallotti - my jsme evangelijní trouby.

Sanja: Farnost Medžugorje se připravuje na oslavu svého nebeského ochránce sv.Jakuba apoštola, prožíváme novénu, je podle vás významné, že je právě Medžugorje jediná farnost v BiH, která je zasvěcena tomuto světci, který je současně i ochránce poutníků?

Hoser: Díky Boží prozřetelnosti je toto jediná farnost zde zsvěcená tomuto velkému apoštolovi. Proto, když byla založená tato farnost koncem XIX. století, získala ochránce sv. Jakuba apoštola, který je současně i ochránce poutníků. Do místa  jeho uctívání v Santiago de Compostela vedou cesty z celé Evropy, včetně italských a balkánských cest, které vedou do toho poutního místa. Tady on určuje nové místo setkání člověka s Pánem, a současně i s Církví. Tak se i toto místo i tato farnost Medžugorje, stala jeho, protože stezky a cesty z celého světa vedou do Medžugorje.

Sanja: Uplynulé měsíce byly těžké, jak vy vidíte budoucnost a můžeme tady číst znamení naděje?

Hoser: Opravdu doufáme, že tato pandemie jednou zkončí, možná za několik měsíců, pak se cesty opět otevřou a lidé toužící po Medžugorji opět přijdou. Oni všichni cítí nostalgii po Medžugorji. I já jsem se tak cítil dokud jsem nebyl tady. Jsem si jist, že všechen ten žal bude nahražen a mnohonásobně odměněn. Budeme se tady znovu radovat v přítomnosti lidí z celého světa, tak se život vrátí do Medžugorje jak tomu i bylo - v rytmu srdce Ježíše a Marie. 

Sanja: Excelence, můžete poslat nějaký vzkaz z Medžugorje všem přátelům tohoto místa a medžugorským poutníkům?

Hoser: Drazí poutníci, drazí bratři a sestry, my věřící všichni žijeme pro budoucnost. Nejsme schopni změnit minulost, ale budoucnost patří nám, právě protože nám Ježíš slíbil, že znovu přijde, a že nás čeká tam kde my toužíme být. Také nás čeká tady v Medžugorji, ruce má doširoka vztažené, čeká nás se svojí Matkou, kterou nám dal za Matku, my všichni jsme její děti. Proto, vraťme se všichni do Medžugorje jako do našeho rodinného domova. Tady se každý má cítit jako když je doma, v místě, kde se duchovně zrodil a v místě, kde přijal povolání do Nebeského království. Rozhodněme se přijít sem a setkat se s Bohem.

Boží požehnání ať je s vámi!

Sanja: Excelence děkuji za tento rozhovor a přeji vám všechno dobré.

(vijesti iz Medžugorja