Humanitární sdružení medžugorské farnosti "Mariiny Ruce"

16.09.2016 17:08

Humanitární sdružení „Marijine Ruke“ bylo založeno v červenci 2016 v Medžugorji s cílem pomoci chudým a všem, kteří potřebují pomoc. Před založením tohoto sdružení ve farnosti Medžugorje působila Kancelář pro potřebné.

Předseda sdružení, Jakov Čolo  (medžugorský vizionář – pozn. překl.) při představování sdružení v progra

mu Radiostanice „Mir“  Medžugorje, řekl: „My jsme sdružení, které je na počátku. Čím více působíme, tím více chápeme, že se chceme stát součástí vztažených Mariiných rukou k lidem, kteří potřebují pomoc. Pravý křesťan se má projevit skutky. To je skutek v každém člověku, poznat Ježíše Krista, a zejména v lidech, kteří potřebují pomoci. Během tří roků našeho působení jsme poznali mnoho lidí s potřebou pomoci. Oni nepotřebují jenom potraviny nebo peníze. Oni na prvním místě potřebují lásku. A první co máme takovému člověku dát je náš úsměv, objetí, rozhovor, modlitba s nimi, aby cítili, že je má někdo rád. My jsme ti, kteří jim mají předávat Boží lásku, tu lásku, kterou každý z nás má pocítit v srdci“, říká Jakov, a dodává, že se za krátkou dobu do práce sdružení zapojilo více než 50 dobrovolníků. Jedná se o mladé lidi z Medžugorje a okolí (Brotnja), kteří svůj čas chtějí nesobecky darovat bratru člověku potřebnému pomoci. Členov

é mají pravidelná modlitební setkání, pracovní setkání a aktivně spolupracují na aktivitách sdružení.

I poutníci se zapojují do práce tohoto sdružení. 

Danijela Sušac, průvodkyně poutníků, kteří přijíždějí do Medžugorje, která také pomáhá práci sdružení říká, že je vše plodem mnohaleté činnosti: „My jsme už roky jako Družs

tvo průvodců, společně s Jakovem, organizovali  humanitární koncerty a pomáhali jsme  lidem v těžkých situacích. Poutníci mají otevřené srdce a chtě

jí pomáhat. Vidět všechny ty dobrovolníky, mladé lidi z Medžugorje a okolí je něčím neuvěřitelným“.

Do práce sdružení je zapojena i komunita Cenacolo. Ivana Jaška říká, že je pro ně velikým darem, že mohou pomoci a být součástí tohoto sdružení dobrovolníků: „Já cítí

m, že stále více žiji víru, a to je pro mne nový objev. To, co můžeme napravit, můžeme udělat srdcem a dobrou vůlí“.

„Když posloucháme poselství Panny Marie a to, co od nás žádá, rozhodli jsme se odevzdat se jejímu pozvání a být její vztažené ruce. Pochopili jsme, že je každý člověk povolán konat dobro a udělat tento svět lepším a krásnějším. A na to nepotřebujeme veliké věci, ale malé skutky lásky. Doposud jsme obnovily mnohé domy,vytvořily zahrady, navštěvujeme domovy starých lidí, nemocnice, pomáháme rodinám s velkým počtem dětí… Díky všem, kteří se doposud zapojili do našich projektů a pomohli nám činit dobro, přinášet naději, šířit lásku a mír“, říkají z tohoto sdružení.