Humanitární sdružení „Marijine ruke”(Mariiny ruce) z Medžugorje pokračuje ve své chvályhodné práci

08.05.2017 22:31

 

Humanitární sdružení Mariiny ruce bylo založené  v červenci 2016 v Medžugorji s cílem pomoci chudým a všem, kteří potřebují pomoci. Před založením sdružení, ve farnosti Medžugorje působili tři roky jako Úřad pro potřebné. Ke konání dobra a pomoc potřebným je povzbudila slova Královny Míru:  „Vyzývám vás i dnes, abyste  byly láska tam, kde je nenávist, a potrava, tam kde je hlad. Otevřte, dítka, svá srdce a ať vaše ruce budou vztažené a štědré, aby každé stvoření skrze vás děkovalo Bohu Stvořiteli.” (Poselství Panny Marie z 25. září 2004)

Za krátkou dobu se do práce skupiny zapojilo více než 90 dobrovolníků. Jedná se o mladé lidi z Medžugorje a Brotnja, kteří svůj čas chtějí nesobecky darovat bratru člověku, který potřebuje pomoci. Členové mají pravidelná setkání modlitební, pracovní a aktivně se zůčastňují na aktivitách sdružení.

„Díky všem, kteří se doposud zapojili do našich projektů a pomohli nám činit dobro, přinášet naději, šířit lásku a mír. Jsme šťastní, že s vaší pomocí můžeme být vztažené Mariiny ruce”, říkají členové tohoto sdružení.

Dobrovolníci ve středu 3. května splnili i veliké přání jedné věřící, a vynesli ji na kopec zjevení. Ze združení zdůrazňují, že jsou hrdí na členy, kteří svými skutky opravdu ukazují jakým způsobem působí „Marijine ruke”. Více o sdružení se můžete dozvědět na: www.facebook.com/www.marijineruke.ba (slike)

(medjugorje.hr)