Humanitární sdružení „Mariiny ruce“ potřebuje vaši pomoc

07.02.2017 20:14

Humanitární sdružení „Marijine ruke“ bylo založeno v červenci 2016 v Medžugorji, s cílem pomoci chudým a všem, kteří potřebují pomoc. Před založením sdružení již působilo v Medžugorje jako „Ured za potrebite“ (kancelář pro lidi potřebující pomoc).

V krátkém čase se mezi členy zapojilo více než 90 dobrovolníků. Jedná se o mladé lidi z Medžugorje a Brotnja (široké okolí), kteří chtějí svůj čas nesobecky věnovat bratru člověku potřebujícímu pomoc. Členové mají pravidelná modlitební setkání, pracovní setkání a aktivně se podílejí na aktivitách sdružení. O sdružení, ale i o tom, jak je možné pomoci, v programu Radiostanice „Mir“Medžugorje hovořil předseda sdružení (světově známého jména) Jakov Čolo.

„Setkáváme se každé pondělí, máme společnou modlitbu, modlíme se svatý růženec. Vyprošujeme si od Pána, aby nám daroval co nejvíce lásky, radosti a míru, abychom to mohli přenést na druhé lidi. Po modlitbě připravujeme program, tj. co máme zařídit za celý týden. Lidé do naší kanceláře přicházejí s různými potřebami. Máme kolem 200 lidí, kteří přicházejí každý měsíc vyzvednout si potravinový balíček. Máme i větší rodiny, s šesti, osmi, i deseti dětmi, ke kterým docházíme. Obnovili jsme i některé domovy, aby ti lidé v nich mohli slušně žít. Docházíme i do řady ústavů a  domovů důchodců. Vyzývám naše farníky, ale i všechny ostatní lidi ochotné pomoci, aby se nám přihlásili“, řekl Jakov.

Všechny dotace v souvislosti s potravinami, hygienickými a jinými potřebami, jako i finanční příspěvky, můžete přinést na úřad, který se nachází na farním nádvoří kostela sv. Jakova v Medžugorji, a to každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Více informací můžete získat na: www.marijine-ruke.ba

(wwwmdjgore.hr)