Hlavní myšlenky z kázání provinciála fra Miljenka Šteka z hlavní mše svaté v den 32. výročí zjevení

03.07.2013 17:45

Večerní mši při hlavní oslavě 32. výročí mariánských zjevení v Medžugorji předsedal dr.fra Miljenko Šteko provinciál hercegovinské františkánské provincie při které koncelebrovalo 220 kněží z celého světa a kolem vnějšího oltáře farního kostela se shromáždilo osmdesát tisíc věřících z vlasti i ze zahraničí. Dr. fra Miljenko Šteko v kázání řekl, že jak zřejmě všichni víme, Svatá Stolice ustanovila Mezinárodní komisi na zkoumání Medžugorje. Jsme vděční Svatému Otci i celé Církvi, která provází tento fenomen. Nepředbíhajíc ani jediným slovem tomu, jak se Církev nakonec vyjádří, hledímmy s vděčným srdcem na tak mnohé plody, které odtud vyšly do celého světa! Za 32 roků se Medžugorje rozvinulo před našima očima jako místo zvláštní zbožnosti k Blahoslavené Panně Marii, místo praktické modlitby a usmíření. Zbožnost k Panně Marii nese výrazné prvky právě toho co řekl papež František: „Maria je Matka a matka se zvláště stará o zdraví svých dětí. Ona velikou a něžnou láskou ví, jak se o ně starat!“ Podle jeho slov zde na tomto místě milosti, v tomto modlitebním prostoru, mezi trním na Podbrdu, na Križevaci, lidé pociťují lásku Matky Marie. Člověk si za každou cenu  chce zachránit život, chce si pro sebe uchránit pozemské hodnoty, chce ovládat druhé, a to i za cenu, že jim těžce ublíží, a ve skutečnosti nejvíce škodí sám sobě, protože zůstává hluboce raněn. V Bohu je náš mír. To nám říká i Matka Maria. Již 32 roků v tomto našem hercegovinském kamenitém kraji zaznívá tato melodie. Matka přijímá každé raněné srdce a provází je na cestě uzdravení. Ona přijímá každého z nás. V jejím náručí my opět začínáme být krásní, i se slzami…Opět milovaní, plní naděje. Z tohoto místa jděte do světa a buďte svědky, apoštoly. To je pro svět neviditelná síla milosti Medžugorje. Je ve vás, kteří jí nosíte  a stále se sem znovu vracíte jako k prameni, abyste pocítili jak vás Matka miluje. Je ve vás, kteří z ní radostí pláčete. Zde je v lásce a prostotě, v růženci, který s sebou nosíte se skrývá tajemná moc. Odtud pramení výzva k novému obrácení. Z mateřského srdce vychází síla, vrací se víra a klíčí naděje na lepší, spravedlivější, šťastnější svět ve kterém budou žít lidé usmíření s Bohem, bližními i sami se sebou!

Buďme klíčící setbou toho nového světa s růžencem v ruce! K tomu jsme povoláni!