Hlavní myšlenky z katecheze fra Ljuba Kurtoviće, který roky po smrti fra Slavka vedl MLADIFEST

06.08.2020 13:00

Čtvrtý den MLADIFESTU měl katechezi fra Ljubo Kurtović, který v ní mladým předložil mnoho povzbuzení ze zkušeností, kterými sám prošel při prožívání poselství Panny Marie. 

Kromě jiného řekl, že ani samotné Panně Marii nikdy nebylo lehko, vždycky byla nějak pronásledována.

„Tak i vy mladí máte být připravení, že pokud chcete následovat Ježíše i vy sami máte očekávat, že budete pronásledovaní. A tak tomu je i s Medžugorjem. Stále bylo z jedné strany pronásledováno a na druhou stranu tu bylo tolik milostí a obrácení. Medžugorje potřebuje prožívat i toto! Protože Panna Maria mnohokrát řekla - v tichosti svého srdce hledejte Ježíše, naslouchejte v srdci Duchu Svatému, aby vás On vedl a měnil. Jak potřebujeme prožívat chvíle společenství tak nám je potřebné prožívat i chvíle mlčení ve kterých bude Bůh moci promlouvat k našemu srdci, a Bůh mluví tehdy, když my umíme zmlknout. Teprve, když člověk utichne, může slyšet jaký hluk v něm je. Protože, když Bůh mluví, On mluví tiše, ale tak silně, že může znovuzrodit a ze smrti zrodit i nový život.“ 

Zvláště vyzval fra Ljubo mladé, aby pochopili, že se nejdůležitější věci dějí v tichosti a proto je důležité, aby tyto chvíle, kdy v Medžugorji není až tak mnoho poutníků, využívali pro svoje osobní setkání s Bohem.