Hlavní myšlenky z homílie mons. Henryka Hosera z 22.července

24.07.2018 09:48

Mše svatá byla slavena v latinském jazyce a hlavním celebrantem byl mons. Henryk Hoser. V homilii, kterou apoštolský vizitátor pronesl, promluvil o tom jak Svatý Otec, univerzální pastýř Církve, užil slova proroka, a posílá pastýře tam, kde jsou a žijí lidé, tam kde se věřící shromažďují hledajíce světlo spásy.

Do Medžugorje poutníci přicházejí z dalekých krájů, z přibližně 80 zemí světa. Vzdálenost představuje prostor měřený překonanými kilometry. Abyste projeli ty kilometry potřebujete určitou pevnou a rozhodnou motivaci, a také mít k dispozici dopravní prostředky důležité pro uskutečnění takového cestování.

Ale slovo "vzdálenost" znamená ještě něco: vzdálenost představuje existenční situaci mnohých, kteří se vzdálili od Boha, od Krista, od svojí Církve a od světla, které dává smysl životu, usměrňuje ho a dává mu důstojný životní cíl, a to je život, který stojí zato žít.

Nyní můžeme lépe rozumět tomu, proč Svatý Otec poslal Apoštolského Vizitátora do Medžugorje: pastorační péče vyžaduje zajištění stabilního a kontinuálního doprovodu farnímu společenství Medžugorje, stejně jako věřícím, kteří přijíždějí na poutě, řekl mons. Hoser, který potom položil, jak řekl, ''zásadní otázku: proč přijíždí každým rokem tolik lidí do Medžugorje?''

Odpověď, která se nabízí je toto: přicházejí, aby se s někým setkali: aby se setkali s Bohem, aby se setkali s Kristem, aby se setkali s Jeho Matkou. A potom aby objevili cestu, která vede k radosti života v domě Otce a Matky; a konečně, aby objevili mariáskou cestu, jako nejjistější cestu. To je cesta úcty k Marii, která tu celé roky probíhá, to znamená, „svatá bohoslužba ve které probíhá vrchol moudrosti a vrchol víry, a  je to proto, primární úkol Božího lidu'', řekl mons. Hoser a dodal, že se opravdu, jedná o Kristocentrickou úctu.

Lidová zbožnost v Medžugorji vypadá takto: v centru je mše svatá, klanění Nejsvětější svátosti oltářní, masové přistupování ke svátosti smíření, a to všechno je provázeno ostatními podobami zbožnosti: Růženec a Křížová cesta, které napočátku ostré kamení změnily na hladké cesty, jak ve svém kázání prohlásil mons. Hoser.

Mše svaté bylo kromě tisíců poutníků přítomno 118 koncelebrujících kněží, a mezi nimi i biskup diecéze Alessandrie v Itálii, mons. Guido Gallese. (medjugorje.hr)