Hlavní myšlenky vatikánského nuncia L. Pezzuta z jeho návštěvy Medžugorje 15.5. při příležitosti májového modlitebního maratonu za ukončení pandemie

20.05.2021 10:15

 

Po závěrečném požehnáním apoštolského nuncia v BiH, mons. Luigi Pezzuta, byla zahájena mešní slavnost za koncelebrace 19 kněží.

Ve své homílii mons. Pezzuto řekl:

''Minulý čtvrtek jsme oslavili svátek Nanebevstoupení Ježíšova. Tuto neděli evangelium prohlubuje poselství Nanebevstoupení, tedy spasitelného poselství. Předně prohlubování poselství Nanebevstoupení je toto: Ježíš se vrací k Otci, ale to je jen dojem. Ježíš odchází, ale proto, aby byl ještě více přítomen mezi námi. On sám řekl: jestli neodejdu k Otci, nemohu vám poslat Ducha Svatého, a Duch Svatý je hluboká přítomnost Ježíšova mezi námi. Tedy, Ježíš odchází, ale zůstává mezi námi. V den Nanebevstoupení to Petr a ostatní apoštolové pochopili velmi dobře.

Když Ježíš vystupuje na Nebe, Skutky apoštolů říkají, že se apoštolové vrátili do Jeruzaléma plní radosti. I my jsme zakusili, že když někdo odchází, jsme smutní. Přitom Ježíš vystupuje na Nebe a apoštolové jsou radostní. To proto, že pochopili, že Ježíš odchází a tím ještě více prohlubuje svoji přítomnost mezi námi. Není možné vysvětlit ten strach, který nás někdy zachvátí, když máme dojem, že je Ježíš daleko od nás. Právě s pocitem hluboké víry se zažívá úplná odevzdanost Bohu. Například, kdo z nás v době této pandemie ještě neřekl: 'Pane, kde jsi? Cožpak nevidíš co se děje?' Já veřejně vyznávám, že jsem to někdy řekl, ale jsem si jist, že jste to i vy někdy řekli. Je to pravda?'', optal se mons. Pezzuto a zdůraznil, že si je jistý, že to byl vzdor proti Bohu v tomto čase pandemie.

''Dnes večer při této eucharistii je zapotřebí, abychom řekli ne jen strachu z této pandemie, ale jakémukoli strachu: 'Ať všechen strach odejde z mého života, protože Pán je blízko nás!'. Pán zná, Pán vidí a my nejsme sami, nejsme ponecháni sami sobě!'', prohlásil nuncius Pezzuto, '' Na závěr mše svaté apoštolský nuncius řekl: Jsem velmi spokojený s tím jak otcové františkáni a všichni přítomní zorganizovali toto setkání, kterým jsme se zúčastnili modlitebního maratonu, který organizuje papež František. Je patrné, že modlitba růžence je pro toto farní společenství pevným sloupem, bez kterého už nemůže být. Nakolik znám papeže Františka, kdyby byl on na mém místě, jistě by vám řekl totéž'', řekl vatikánský nuncius a vyzval všechny, aby se nezapomínali modlit za apoštolského vizitátora arcibiskupa Henryka Hosera, aby se zotavil (z následků kovidu, kterým onemocněl po očkování při návštěvě Polska. Musel se léčit několik týdnů v nemocnici a stále ještě není vpořádku natolik, aby se mohl vrátit do Medžugorje. Pozn. překladatelky) a mohl pokračovat ve své práci mezi námi. (medjugorje.hr)

Fra Marinko Šakota, medžugorský farář poděkoval mons. Pezzutovi za jeho přítomnost v Medugorji na leturgii a zdůraznil, že jsme dnes večer všichni šťastní a vděční, že bylo Medžugorje vybráno mezi třicet svatyní světa ze kterých se přenáší modlitba za ukončení pandemie v přímém přenosu prostřednictvím televizních kanálů a internetu po celý měsíc květen do celého světa''.