Gynekolog byl v Medžugorji napomenut, aby bránil život nenarozených

11.04.2021 13:44

 

 

Dr. John Bruchalski, vykonal potrat, ale teď je jedním z vůdčích PRO-LIFE(na obranu života) lékařů v USA. Již během studií Bruchalski spáchal potrat jako "normální" lékařský zákrok a ani netušil, že Bůh v jeho životě učiní neuvěřitelné věci, aby ho od toho odvrátil.

Bruchalski byl zakladatel "Tepeyac Obiteljskog centra" (rodinného centra) v Fairfaxu, ve Virginii, a vedl dynamický život. Radil matkám v krizových situacích potrat, stejně jak to dělali jiní lékaři na klinikách. Nyní je z něj úplně jiný člověk, pomáhá ženám a rodinám přivádět děti na svět, hájí důstojnost lidské bytosti od početí až do smrti.

Ale nebylo tomu vždycky tak. Bruchalski býval obyčejný lékař, který myslil, že po prvním potratu jich vykoná ještě mnoho, nevěděl o co se jedná. Ale jak svědčil v “Catholic Herald”, jeho dílo je výsledkem Boží jiskry, která ho zachránila před "smrtí" potratu.

Brachalského při studiu medicíny učili, že potrat je zcela normální zásah, a tudíž on s tím nijak nespojoval svoje city. Velmi si přál pomáhat ženám v mnoha krizových situacích i před potratem, ale když spáchal potrat už nic pro něj nebylo stejné. Přes touhu pomáhat, začal mít tento lékař silný pocit, že někde  hluboko v něm něco není v pořádku, a na zločin potratu se rozhodl úplně zapomenout, vtisknout ho do nějakého zapadlého koutku svojí paměti a snažil se sám sobě dokazovat, že to není důležité.

Jednoho dne odjel s přítelem do Mexico City, kde navštívil baziliku Panny Marie Guadalupské, která se nachází na kopci Tepeyac. Tam před obrazem Panny Marie, zatímco klidně stál, uslyšel hlas. Ten hlas jemu známým jazykem, jak říká tento lékař, jasně a rozhodně řekl: "Proč jsi mne urazil?". Nebyl ochotný poslouchat tato slova, která se ho velmi dotkla. Sám sobě řekl, že se s tím nemůže vyrovnat, tím, že umlčuje hlas, který slyšel. Přesto se nedokázal zbavit dojmu, že něco není v pořádku s jeho životem a prací. Začal chodit do kostela a působil jako dobrovolník v krizových centrech. Ale přitom se opět vracel na svojí kliniku na potraty, dále doporučoval potrat a myslil na to, že i nadále bude provádět potraty, když to klinika od něj bude vyžadovat. Dnes říká, že byl poněkud shyzofrení.

Po porodu jednoho dítěte, které vážilo  jenom 505 gramů, dítěte, které porod nepřežilo, jeden porodník, který nikdy před tím s Bruchalskim nehovořil, teď za ním přišel a řekl: "Sledoval jsem tě při jednání s pacienty. Z jedné strany se o lidi velmi pěkně staráš, a na druhou stranu, když matky dítě nechtějí, dáváš jim pravé smetí! Pochop, že jsou to děti! Pochop, že si zasluhují něco lepšího."

Jeho slova probodla srdce dr. Brachalského.Díky tomuto lékaři, stále ještě nebyl ochotný provést druhý potrat a přijmout práci, kterou dělal až do konce. S vědomím, že by to mohla být Boží vůle, odjel do Medžugorje se všemi svými vnitřními boji.

Jakmile přijel do Medžugorje, vypráví svoje svědectví Bruchalski, přišla za ním žena z jedné skupiny, která se nazývá pro-life a řekla mu: "Mám pro vás nějaká poselství od Blahoslavené Panny Marie. Ty jsi lékař, potřebujeme tvoji pomoc, otevři svůj deník!"

"Promiňte, cože? Zbláznila jste se?", Optal se Bruchalski. Ona na tom trvala a on ustoupil a začal zapisovat co mu bude tato žena říkat.

Ona mu diktovala: "Ve zdravotnictví, té překrásné medicíně, ty uvidíš nářek a ubohost, ale musíš následovat nauku mého Syna a svaté Církve. Budeš-li to dělat, pomůžeš mému Synu obnovit tvář země!"

"Najednou mi zasvítilo světlo v očích", vypráví Bruchalski. Začal jsem plakat, prosit Ježíše za odpuštění. Bylo mi líto všeho toho čeho jsem se dopustil, potratu, ale i toho, že jsem se samotným otevřením kliniky podílel na mnoha zločinech a vraždách. Pochopil jsem, že jsem lidem vůbec nepomáhal, ale uvaloval jsem na ně ještě větší problémy".

Po té zázračné události v Medžugorji, dr. Bruchalski svůj život zasvětil aktivitám na zachraňování matek od potratů. Začal si být vědom, že ten jeden potrat, kterého se dopustil, poznamenal jeho život jako doposud nic jiného, a že ho od pokračování v těchto zločinech uchránil jedině Bůh, který se všemi silami snažil získat dr. Brachalského na stranu života. Tento lékař začal žít Slova, a při jedné přednášce se studentů medicíny zeptal: Jestli medicína podporuje potraty, proč tedy jen malá část lékařů potraty provádí? To proto, že existuje ta ohromná část lékařů, kteří odmítají provádět potraty, když je formálně všechno až tak normální!

Studenti mlčeli a on znal odpověď! Potrat není "normální" zákrok a "pomoc" matkám v krizové životní situaci. Potrat je vražda ducha i těla a to znají a cítí jak matky, které se ho dopouštějí tak i lékaři, kteří vykonávají tento čin. Potrat je ve skutečnosti určitý rituál ve kterém lidé ochromují tento svět, místo aby s Ježíšem obnovovali tvář země!

(Medjugorje-info.com)