Fra Zvonimir Pavičić se účastnil Medžugorského semináře v Knocku

16.11.2022 13:55

Minulý víkend byl medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, na návštěvě v Irsku, zemi ze které přijíždějí poutníci do Medžugorje již od poloviny osmdesátých let minulého století. Za posledních více než 30 roků patří irští poutníci mezi málokteré národní skupiny, které jsou v  Medžugorji přítomné každý týden od Květné neděle do začátku listopadu. Vzhledem k tomu, že je Irsko zemí s pouhými 4,5 milionů obyvatel, je významná jejich přítomnost během celé poutní sezony.

Organizátorem tohoto Medžugorského semináře v Knocku - irské národní mariánské svatyni -  je Irské sdružení pro Medžugorje, které bylo založeno před 35 roky a jeho hlavní misí je šíření poselství Královny Míru. Medžugorský seminář je jedním z hlavních projektů Irského centra pro Medžugorje.

Od pátku do neděle organizovali medžugorský modlitební program s růžencem, mší svatou, kterou slavil medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, adorací, modlitbou před křížem. Fra Zvonimir přednášel  a svá svšdectví vyprávěli Marc Leneghan, trvalý jáhen, dřívější člen IRA-e, Antoniette Moynihan, která založila akci Klanění pro děti v Irsku, dr. Pgil Boyle, medžugorský poutník, který se v Medžugorji obrátil z New agea a též členové komunity Cenacolo, která má dům blízko svatyně v Knocku… Věřící, kterých se tohoto semináře účastnilo asi 350 prohlásili, že se budou modlit za nového medžugorského faráře a jeho službu.

A fra Zvonimir Pavičić nám vyprávěl, že modlitební program byl skoro identický jako v Medžugorji, takže se cítil jako doma: Bylo krásné vidět tolik lidí spojených s Medžugorjem, kterým Medžugorje pomohlo, aby žili hlouběji svoji víru. Ti lidé se pravidelně modlí za všechny kněze v naší farnosti, za personál, za všechny farníky, aby byli dobrými služebníky Boží milosti. Slyšeli jsme několik svědectví lidí, kterým pobyt v Medžugorji změnil život. V Irsku je živé společenství, které žije medžugorská poselství každý den.

Zvláštní význam tomuto semináři dodává i skutečnost, že se organizuje v Knocku,  irské svatyni ve které se Blahoslavená Panna Maria zjevila 21. srpna 1879.  Patnáct vizionářů z tehdejšího chudobného, neznámého Knocku na západu Irska, bylo toho dne svědky zjevení, které trvalo několik hodin.  Vizionáři svědčili, že kromě Panny Marie viděli i sv. Jana Evangelistu a sv. Josefa, ale v centru byl oltář na kterém byl Eucharistický Beránek obklopen anděly a za Beránkem stál kříž. V roce 2021. papež František prohlásil Knock za mezinárodní eucharistickou a mariánskou svatyni. V září 1989 tam byla zázračně uzdravená Marion Carroll ze sklerózy multiplex a z epilepsie po kněžském požehnání Nejsvětější svátostí oltářní. V roce 2019 Katolická církev v Irsku oficiálně uznala její zázračné uzdravení a to se stalo i prvním oficiálně uznaným uzdravením v Knocku. Marion Carroll je již dlouhé roky medžugorskou poutnicí a organizátorkou poutí do Medžugorje, která o svém zázračném uzdravení podávala svědectví i na Festivalu mládeže.