Fra Stojan: V Medžugorji jsou plody veliké

16.04.2016 21:04

Fra Stojan Damjanović, člen Splitské františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele, žije na ostrůvku Visovci, kde se nachází klášter Panny Marie Andělské a noviciát. Fra Stojan je tam vikářem a pomocným novicmistrem. Byl také na misiích v Africe. Píše i písně, dosud jich napsal přes 200. Jednu píseň věnoval Královně míru. Fra Stojan v programu radiostanice „Mir” Medžugorje hovořil o ostrůvku Visovci a o noviciátu splitské františkánské provincie, ale i o svém vnímání Medžugorje.

„Když jsem slyšel o zjeveních v Medžugorji, byl jsem u svých rodičů v Ljutom Docu. Mlčel jsem na tu zprávu, nechal jsem to otevřené, dokud trochu neprověřím, co se to děje. Poslouchal jsem, sledoval a uvažoval. Bylo to pro mne dost přesvědčivé. Přišel jsem do Medžugorje a rozumem jsem přijal tu skutečnost. 

Jsem šťastný, když vidím kolik lidí sem přichází, kolik lidí se duchovně uzdraví, změní svůj život k lepšímu. Je to mnoho pro chorvatský národ a celý svět. To je to, co mi dodává určitou jistotu, že je zde prst Boží. Tady jsou veliké plody, a jistě máme být Bohu vděční za Medžugorje. Kdykoli přijedu do Hercegoviny, jedu do Medžugorje. Dělám to diskrétně. Tolik se raduji, když někdo podává svědectví o Medžugorji a jsem vděčný Bohu za každé takové svědectví”, prohlásil fra Stojan.