Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí

25.01.2022 00:05

 

- Před rokem začalo masové očkování proti Kovidu-19. Očkování těmito experimentálními vakcínami je pro katolickou církev přijatelné a povzbuzuje k němu. A na druhou stranu se objevil velmi těžký problém, když se mluví o dobrovolnosti a svobodném rozhodnutí jednotlivce. Na jednu stranu Církev říká, že očkování musí zůstat dobrovolné a na druhou stranu jsou v Cíkvi pastýři, kteří říkají, že je očkování skutek lásky k sobě a k bližnímu a tím morálně zavazují věřící pod hříchem nebo i těžkým hříchem, jestliže se nenechají naočkovat. A jak potom jednotlivý věřící může být ještě svobodný ve svém rozhodnutí?

- Já myslím, že tu je nejdůležitější říci, co řekla Kongregace pro nauku víry. Tedy řešme konečně všechny nejasnosti. Kongregace pro nauku víry jediná směrodatně autenticky vyjádřila co je postoj Církve. Vyjde-li nové vyjádření, pak bude nové. V platnosti je bod 4,5 ve kterém se prohlašuje, že očkování musí zůstat záležitostí dobré vůle – záležitostí dobrovolnosti. Nikdo nesmí být donucován. A tady nemáme co zvláštního dodávat. Nemá vám tu k tomu co říci fra Mario Knezović, nemá vám tu co zvláštního říci, nevím, biskup z Mariboru, z Ljubljany, nebo můj biskup, ze Záhřebu nebo z Rijeke. To řekla Kongregace pro nauku víry! A já jsem hrdý, že chorvatská biskupská konference, její stálá rada se vyjádřila: Lidé nesmí být donucováni k očkování. Musí být zachována dobrovolnost. Oni sledují směr Kongregace pro nauku víry a ne nějací jiní, kteří lidmi manipulují. Řeklo se, že není možné lidi vydírat potvrzeními o Kovidu a že nemohou do zaměstnání a že nemohou do obchodu a zítra že nebudou moci do kostela, když nemají Kovidové doklady! To je vydírání. To je přestupování lidských práv! Nesmíš kvůli tomu dostat výpověď. Tedy, Chorvatská biskupská konference, stálá rada, vyjádřila to co se očekává od Církve. To je být při člověku. Být pro svobodu svědomí. Jestli ztratíme svědomí, co nám dále zůstává? To že někteří teologové relativizují svědomí a říkají: a co když svědomí není správně formované!? Já vybízím morální teology: prosím vás poučte mne, jestli to teď řeknu špatně. Moje svědomí, je moje. Je takové jaké je a je posledním měřítkem mého jednání. Protože neexistuje nějaký specielní štáb, který bude měřit, jestli je moje svědomí správné nebo ne. Ve vztahu k čemu? Kde je nějaký aparát, který bude rozhodovat? Je to moje svědomí a já podle něj rozhoduji. Teď je druhý problém, jestli jsem já nebo někdo jiný zanedbal poučit druhé, aby měli čisté, zdravé  svědomí, aby nebylo skrupulozní nebo otupělé. Ale svědomí je svědomí! Jaké je takové je. Je poslední měřítko, jiskra Boha v nás. A kolem očkování, myslím, by se mělo začít takto: Tak lidi, podle pravdy – a potom lidé možná přijmou i to co se jim zdá málo přijatelné, co je pro ně těžké. Člověk, když má přijímat jakýkoli lék, trochu se vzpírá, ale když oni to chtějí dělat násilím a to vše pod maskou, že je to skutek lásky... Jak to může být skutek lásky, když mne k té lásce nutíš? Jak to bude skutek lásky, když to není moje svobodné rozhodnutí? Láska i ve svátostném manželství vyžaduje svobodný souhlas. Všechno ostatní je násilí. Podívejte nemůžeme něco označovat za čin lásky, když se užívají nástroje vydírání, donucování nebo jakéhokoli nátlaku. To je nátlak na lidské svědomí a láska se zneužívá svým způsobem.

-  Jako věřící chceme být poslušní Církvi, která je naší spásnou lodí. V jakých případech jsme povinni poslouchat papeže a jemu podřízené církevní pastýře, tedy biskupy a kdy to nejsme povinni činit, abychom se mohli rozhodovat podle svého svědomí?

- Já myslím, že to věřící znají, ale protože máme některé osoby, které poučují o nauce Církve a neznají ani základní katechizmus, tedy nauku katolické církve, jestli jsme katolíci – Tehdy pokud papež učí EX CATHEDRA, tedy oficiálně jménem Církve, ale o otázkách víry a morálky. Ale to očkování jsou otázky zdravotnictví. Podle toho, můj osobní názor nezavazuje moje farníky, aby dělali to co dělám já. Osobní názory papeže Františka, kterého v mnoha záležitost podporuji a vážím si ho, protože vnáší do Církve  jakousi novou svěžest. I když o některých věcech by se mohlo diskutovat, které se mi nezdají být zrovna přijatelné a dobré, ale to teď není důležité... Tedy, to co papež František soukromě říká, to je skutečně jeho soukromý názor, který nikoho nezavazuje. To může být rada na jejímž podladu my můžeme snadněji udělat vlastní rozhodnutí. Ale že by bylo závazné, to ne. Tedy zavazující je jenom to, co je oficiální nauka katolické Církve a co je poučování o otázkách nauky a víry EX CATHEDRA a potom se to promění v nějaké normy, zákoníky nebo dogmata katolické Církve.

-  Vakcíny, které jsou nám dostupné obsahují buňky potracených dětí. Pak jsou tyto vakcíny pro křesťany nečisté a morálně pochybné. A Církev říká, že jsou přijatelné v této krizové době ve které se lidstvo ocitá kvůli nedostatku přijatelných vakcín. Někdo si pak může myslet, že my křesťané nejsme dostatečně oddaní svojí víře, a morálce a že je i nám možné nabízet takové kontraverzní vakcíny, protože my přece nebudeme dělat problémy. Je to tak?

-  Možná jsme trochu ztráceli čas jak obecně ve společnosti tak i v Církvi, že jsme měli trvat na tom, že máme právo na morálně přijatelné vakcíny. Vakcíny, které se teď nabízejí jsou morálně poskvrněné. O tom mluví Kongragace pro nauku víry a doporučuje, aby se dělalo vše proto, aby se připravily morálně přijatelné vakcíny. Vidíte tady to mám, jak je to přesně psáno v deklaraci o těch vakcínách, které nyní přijímáme – Astra Zeneka, Johnson-Johnson, Phizer, Moderna atd.: Všechny vakcíny na prvním místě Johnson-Johnson a Astra Zeneka jsou vytvořeny z lidského embrya. Podívejte, já to teď čtu z oficiálního textu, který zde mám vytištěný - já nejsem odborník na medicínu – je tu uvedeno označení HEC 293 to přeloženo z angličtiny znamená ledvina lidského embria. To číslo 293 v této zkratce znamená 293. pokus... a jestli se použije fetální tkáň buňky, tak musí být použita během 5 ti minut. To znamená, že ty buňky jsou použity z ledviny živého plodu, protože to musí být 5 minut po potratu. To ty firmy neskrývají. To oficiálně uvádějí. My jenom, že to nečteme, nebo nesmíme to číst, nebo neumíme číst... To je jiná věc! Ale je jasné, že jsou ty vakcíny morálně poskvrněné a pochybné. O tom i náš profesor, doktor  z fakulty ve Splitu Jozo Mužić napsal knihu Vakcíny ano nebo ne. Ten by vám to vysvětlil ještě lépe. Ale každopádně přicházíme k tomu, co napsal jeden chorvatský novinář Ristić: Lépe, aby zemřel jeden než aby zemřel celý národ. To je ta fráze: Umírají lidé, tak je budeme očkovat. A dále říká: lépe, aby zemřel jeden – to je ta jedna potracená osoba – z jejíž ledviny je vzata ta fetální tkáň a jsou vyrobeny ty pokusné druhy vakcín. A tu je 293. pokus. Tedy nejméně tolik dětí bylo při experimentu zneužito. A to nám připomíná, jak byl Ježíš ukřižován. Židé řekli: Lépe, aby zemřel jeden než celý národ. Teď nám tou frází chtějí říci: Na tom nezáleží, že jsou ty děti zabíjené, protože my zachraňujeme lidi! Nemůže cíl omlouvat prostředek.

- Fra Mario, domníváte se, že je oprávněné dohánět lidi k očkování tím, že jim budete říkat, že vaše svoboda rozhodování končí, když je možnost, že ohrozíte život druhé osoby. Podle té logiky jsou neočkovaní obviňováni z mnoha nakažení, ale i úmrtí.

- A, to je těžké morální a nemorální vydírání, kterým chceme  svírat svědomí člověka... Že je někdo zodpovědný za něčí smrt! V těchto dnech jsme měli v chorvatském státním sněmu takový spor. Jeden představitel liberálních proudů, ve skutečnosti komunistické sněmovny, předhodil jednomu politikovi, že oni parazitují na mrtvých. To je strašné! Ale chtějí s tím jít na veřejnost, protože chtějí ze společnosti odvrhnout ty, kteří se ještě neočkovali. – Já mám úctu. Mám známé, přátele... očkovali se? To je jejich rozhodnutí. Řeknu to takto: Jestli člověk na základě svých znalostí a svého svědomí to udělal, pak všechna čest, tleskám mu. Ale stejně tak požaduji, aby se zatleskalo i druhým lidem, kteří na základě svých znalostí a svého svědomí to neudělali. Oni také zasluhují aplauz. Dokud my tohle nepochopíme, dokud nevstoupíme do tohoto myšlenkového kruhu, pak budeme stále mít nenávist a rozdělení. Budeme i nadále mít ty fráze, že je někdo vinen, zodpovědný za to, že dělá zlo atd. Tedy vzkazuji lidem: nepřipouštějte, aby vás kdokoli zatěžoval obviněními. Mysleme na druhé! Bohužel my známe, že očkování nechrání. Kolik je těch, kteří se dali očkovat s tím nejlepším úmyslem a záměrem. Šli do nemocnice, netestovali se a přenášeli virus a mnozí nemocní kvůli tomu zemřeli. Proto já je nebudu obviňovat, že oni to záměrně udělali, že nemyslí na druhé. A právě to se stalo! To já si nevymýšlím. Je dokázáno, že mnozí zdravotní pracovníci chodili do práce netestovaní s tím, že jsou očkovaní, a přenášeli virus. Oni to nechtěli, ale stalo se! Já je nechci zavrhovat. Ale vyzývám je a zvláště epidemiologické štáby a média: přestaňte lidi dělit, přestaňte šířit nenávist v této naší společnosti. Protože i bez toho jsme vyčerpáni z těchto potíží!

- Fra Mario, řekněte nám, co se to děje u vás v Bosně Hercegovině? Před dvěma měsíci jsem byl v Medžugorji a viděl jsem, že nikdo nenosí roušky. Kostel plný lidí z celého světa... všechno v klidu. Nikdo nemá strach. Dokonce se vám podařilo i přestoupit základní pravidlo PCT – prodělal onemocnění, očkovaný, testovaný. A nejzajímavější je, že máte velmi malý počet nakažených! To jste všichni očkovaní nebo jak jste to mohli dosáhnout?

-   Přál bych si, aby se touto otázkou zabývali právě ti, kteří říkají, že znalecky sledují vývoj virusu. Co se stalo to nemohu já odhalovat z lékařského pohledu. Ale jistě došlo k tomu, že ta země ve které není zavedený systém, země která je v chaozu nabídla nejlepší řešení proti tomuto chaozu. Žádná opatření nebyla. My jsme téměř celou dobu žili jako svobodní lidé... Byla nějaká opatření – policejní hodiny a tak. Lidé nenosí roušky a víceméně nejsou očkovaní, to je velmi malé procento..., ale infekce se šíří pomaleji než v jiných zemích. To už něco říká. Čísla jsou neúprosná. Já říkám o některých věcech, že není potřeba být ani velký analytik, abychom mohli udělat nějaké závěry. Víme, že dostáváme špatnou kvalitu masových konzerv, jak máme věřit, že budeme dostávat dobrou kvalitu léků? V Písmu je psáno, co se říká ve skrytosti bude hlásáno ze střech.

V říjnu (2021) Královna Míru podle svědectví medžugorské vizionářky Marije Pavlović Lunetti sdělila v poselství celému světu, že ti, kteří nás chtějí spoutat řetězi a zneužívat, nejednají podle vůle Boží. Jak vykládáte tato její slova. Co nám v podstatě chtěla říci?

- Říká to, co již prorok Izaiáš ohlašuje, že přijde Pán na zemi, který zpřetrhá okovy, jařma, každé otroctví a Ježíš říká: pro svobodu jsem vás stvořil. A proto i to máme v tom smyslu chápat. Ježíš si nepřeje, abychom tento svět měnili mečem, ale růžencem, modlitbou, klečením, pokáním, obrácením. Víme, když Ježíš byl v Getsemanské zahradě, jeden z jeho průvodců vytáhl meč a Ježíš mu řekl: ne my nebudeme bojovat mečem, ale láskou, svědectvím... To dnes znamená bojovat evangeliem za lidskou svobodu, aby odstoupila břemena z našeho života. A břemeno je především hřích, strach, který se vyskytl jako problém přežití – strach, strach, strach! Vyhlašuje se strach, ale Ježíš přináší mír. To opakovala i Panna Maria: Mír, mír a jenom mír ať zavládne mezi lidmi a Bohem a potom nastane i pokoj lidem.

- Svatý papež Jan Pavel II. mluvil o diktatuře relativizmu ve světě. Ale ne jen to. Dnes jsme svědky diktatury, která je stále větší a větší. Jakoby nám totalitní společnost, kterou je Čína, slibovala budoucnost. Stále více chápeme, že cílem toho je úplná kontrola nad jednotlivcem od počátku do konce jeho života. Jaký vy máte názor? Jestli se takové tendence uskuteční bude ještě místo pro národní a osobní svobodu a naši víru?

- Samotný relativizmus je vpodstatě souboj dvou konceptů světa. Jeden koncept sleduje to, že neexistují žádná pravidla, žádné trvalé hodnoty, které by byly normou. To je ten relativizmus. A na druhou stranu papež Benedikt XVI. říkal, že musí být určité věci díky kterým lidstvo obstojí, jako věčné pravdy, nepomíjející skutečnosti, které platí pro všechny lidi, kteří chtějí sloužit pravdě. A dnes ten vnucující se relativizmus chce zničit všechno, co je nepomíjející, věčné a vyvýšit nějaké chvilkové záležitosti, uspokojení, jednání podle instinktu. Všechno to vede k jakémusi světu hedonizmu – uspokojování svého těla, utilitarizmu – svojí vůle, že si budeme dělat to, co chceme bez ohledu na to, jak se druzí kolem nás cítí. Takže ten relativizmus, který začal být agresivní v podstatě mění naše vžité návyky a termíny, které nám byly dávány od narození. Jak říkal Albert Einstein, že se svět nikdy nesmí stát světem úspěchu, ale světem hodnot. Tedy hodnoty musí být měřítkem a ne úspěch. A mně se zdá, že my dnes pod maskou úspěchu docházíme k tomu, že se svět boří. Tento svět ne že se řítí do zkázy, ale řekl bych, že už neexistuje. Myslím to v tom smyslu, že jestli je všechno dovoleno, pak je chaos. Protože ne všechno je dobré. A žít podle hesel – všechno je dovoleno! Vše pro dobro člověka! Tolerance! Liberalizmus! Tolerance je veliká lež v tomto světě, protože tolerance se stala zahalenou lží pro proměnu mentality lidí, kteří se domnívají, že jsou trvalé hodnoty nebo dogma, pravdy, něco pomíjejícího. 

-  Zdá se, že dnešní veliká krize ve světě směřuje k vytvoření nového světového pořádku. Protože pokusy o diktaturu přináší lidem stále méně svobody a základních lidských práv. Jakobychom byli vyzýváni ke vzdoru, k boji, protože jinak nebudeme mít budoucnost. Co vy myslíte? Co by se mohlo dít s národy světa, jestli se s rozhodností nepostavíme na odpor proti nátlaku a diktatuře?

-  Nechci být nějaký prognostik, nebo prorok budoucnosti v pozemském smyslu. Tady se jedná o čtení znamení času. Je zřejmé, že ten někdejší svět, který byl ještě před dvěma roky, se již nikdy nevrátí. Vidím to na lidech, jak se vměstnali do nějakých rámců. Začali se jakoby chovat zodpovědně! To je další určitý klam. Vykřikují: Zodpovědnost! Zodpovědnost! A vůči čemu zodpovědnost! Co je zodpovědnost? Takže je zřejmé, že se vytváří nový způsob života. Často se tomu říká nový světový řád, proces New age, kde se ve skutečnosti relativizuje – náboženská společenství se stávají zbytečností v tomto světě. Ekonomika se stává nejdůležitější. Pozor: Jestli začne být nejdůležitější profit, vedoucí složka a motiv všeho dění ve světě, pak nám je jasné kam nás vede tato diktatura ve které je člověk odstrkován stranou a upředňostňovány jsou peníze. Brzy už nebudou ani peníze fyzicky, už bude coin. Každý výdaj bude pod kontrolou. Ta lež, že život je svobodný – to vidíme... Evropská unie se předvedla. Prý jsme všichni jeden stát a v podstatě si každý stát zavádí své vlastní předpisy, kontroluje hranice, zavírá je, atd. Myslím, že už nebudeme mít ten svět, který jsme měli do roku 2019, ale já věřím, že jsme v Božích rukou. Já nejsem tak velký optimista, ale jsem člověk, který věří Bohu! V Božích rukou je všechno! My jsme v Božích rukou a v modlitbě a s Bohem budeme budovat lepší svět. Máme teď projít trochu potížemi, ale všechny zkoušky a potíže ohlašují budoucí Ježíšovo vítězství a radost. Klamou se ti mocnáři, kteří myslí, že kapitálem a penězi promění lidi. Ne! Láska mění lidi a Bůh je láska! To je to konečné. Nějakou dobu můžeme lidi klamat, ale nakonec ti, kteří pocítí lásku Boží, ti budou na Boží straně.

-  Není to dlouho, co se prostřednictvím live streamu organizovalo setkání čtyř kněží, odborníků z různých oblastí – lékař, morální teolog, filosof a odborník na media - s věřícími a dále se několikrát opakovaly on-line modlitební večery různých kněží za ukončení pandemie. K vašim modlitbám se připojovalo mnoho věřících z Bosny a Hercegoviny, z Chorvatska, z celého světa. Modlilo se s vámi i mnoho věřících ze Slovinska. Je to blízkost vás pastýřů s věřícími v těžké situaci? Nebo co znamená tato vaše angažovanost?

-   Děkuji vám a děkuji všem, kteří se ve Slovinsku modlili s námi. Měli jsme tu ideu, že nesmíme mlčet v této době, protože já myslím, že mlčení ve zlých dobách je zradou. Tedy zůstávat stranou, někde se skrýt na dvoře Pilátově, jak to udělal Petr, to není naše rozhodnutí. Tak se nás několik kněží domluvilo, že vystoupíme s prohlášením, které bude argumentací, bez jakýchkoli špatných záměrů, bez jakékoli propagandy, ale právě tak v lásce, v Ježíši Kristu a v pravdě. A mohu vám říci, že ta naše prohlášení byla přinejmenším podnětem k tomu, že Stálá Rada Chorvatské Biskupské Konference vystoupila se svým prohlášením, že lidé mají právo na volbu, že nemají být vydíráni nějakými potvrzeními atd. Takže velmi dobrou odevzdu mělo to vystoupení kněží a já jim tímto všem znovu děkuji, protože jsme spolupracovali v týmu a oni mají veliké zásluhy. A pak se nám hlásili a připojovali se další kněží z různých zemí i charizmatici a já je srdečně zdravím. Modlete se za své kněze, aby se i oni přihlásili. Protože Ježíš svým kázáním nevedl ke strachu. Ježíš šel na kříž! Ježíš byl kazatel statečnosti, pravdy, ale v lásce ke každému člověku. A toto poselství opravdu mnohým dodalo odvahu, že nejsou opuštění, že nejsou zapomenutí, ale že mohou počítat s těmi, kteří dělí Krista, že budou stát při nich, že budou sdílet jejich muka a přirozeně, že budou i při všech těch, kteří uvažují jinak. My nejsme jako štáb, který vylučuje ty, kteří smýšlejí jinak. My jsme vystoupili jménem všech, očkovaných i neočkovaných, i těch, kteří se bojí pandemie i těch, kteří jí považují za maličkost. Tedy my jsme nevystoupili jako lidé, kteří budou přinášet lékařské řešení, ale jako ti, kteří budou klást zásadní otázky, abychom pomohli zejména lidskému svědomí, aby všichni mohli ve svobodě přinášet vlastní rozhodnutí.

------

Rozhovor ještě pokračuje. Připíši nyní co odpověděl fra Mario na otázku: 

Jaké máte přání do nového roku? 

MÁM JEDINÉ PŘÁNÍ. ABYCHOM VŠICHNI ZŮSTALI S JEŽÍŠEM KRISTEM!

To sama považuji za nejdůležitější. 

(2. část překladu tohoto rozsáhlého silvestrovského rozhovoru fra Maria Knezoviće pro slovinskou televizi Exodus)