Fra Mario: Modleme se za mír!

16.02.2022 10:54

Tento svůj příspěvek předkládám vám, moji drazí facebookoví přátelé, s velikou ustaraností slovy která vyslovoval svatý František a ta zní: Pokoj a dobro! Nevím, jak se cítit pokojně, když vidím, že je připravována válka ve které chce Rusko napadnout Ukrajinu. 

Záležitost je jasná a mám dojem, že my se chováme nebo svět se chová, jakože se nás to netýká. Jakoby se připravovalo nějaké reality-show (realistická podívaná), kde jsou již rozestavené kamery, zaujímají se nejlepší fotoreportérské či zpravodajské pozice, aby se pro ústřední zpravodajské emise světa podávali informace z Rusko-Ukrajinského bojiště. Není to tak? Je opravdu neuvěřitelné, že v této naší době, kdy jsme tolik propojeni sociálními sítěmi, kdy máme tolik příležitostí seznámit se se situací, my vlastně neznáme pravou skutečnost. Neví se zcela co Rusko, ten dobrý, řekl bych mně milý národ –nezapomínejme- velmi trpící národ, který nejvíce trpěl od svých vůdců. Nemusím vypočítávat kolik jen Stalin pobil milionů lidí svého národa, ale i dalších národů patřících do SSSR. I dnes se zdá, že ti Rusové, kteří nám dali tolik dobra duchovního, literárního, vědeckého, opět strádají pod vedením svého vůdce Putina. Pane Putine, pošlete vlastní děti, pošlete svoje příbuzné, ať oni jdou do útoku na Ukrajinu. Postavte se vy do první linie. Jste pokrytec? Postavte se do první linie a veďte tu mašinérii, a ne z Kremlu, z komfortu v Moskvě, dokazovat, že jste hrdina. 

Opravdu si dělám starosti. A víte co mne ještě bolí? Ta skutečnost, že velvyslanectví např. USA a Velké Británie, Rakouska a tak popořadě vybízejí svoje občany, aby opustili území Ukrajiny. Chápete, jaké je to pokrytectví!? Vybízet svoje občany, aby opustili území, které chce někdo napadnout! A oni snad v té Ukrajině něco dobrého dělali, hráli velké diplomaty, kteří prohlašovali, jak jim záleží na dobru ukrajinského národa, jak jsou přátelsky naladěni a teď, když nastávají zkoušky tak pěkně vybízejí svoje občany, aby byli dezertéři. A takový je svět, svět, kterému já nechci věřit a to ani v žádných jiných situacích, kterými jsme prošli a dále procházíme. Co mám věřit těm lidem! Co mám věřit tomuto zrádnému světu?! Což tohle nebylo stejně tak i u nás v Bosně-Hercegovině a v Chorvatsku? Mezinárodní představitelé sledovali jako reality-show co se děje u nás: válka, pobíjení nevinných... A co se děje potom? Mírové mise, mírová jednání, mírové skupiny... Proč? Aby se praly peníze. Aby se opět obohatili ti euro-atlantští představitelé s vysokými platy a nám kážou o míru, prosím pěkně! A to se, jak je ohlášeno, opět bude dít v těchto dnech v Ukrajině, kde začne invaze nebo agrese Ruska na Ukrajinu. To je agrese, od prvního okamžiku, kdy přejede první tank do cizí země je to agrese. Nazývejme to pravým jménem. A měli bychom být opravdu všichni trochu pevnější. A pak bude následovat řada protestních not a Spojené národy budou vyzývat k míru, a lidé budou umírat... Je to dávno co Herodes říkal:  Doba války je čas, kdy otcové pohřbívají své syny, a doba míru je ve skutečnosti čas, kdy synové pohřbívají své otce, jak by to mělo být stále. A my to budeme sledovat. Bude to sledovat svět a bude jen jako reality-show.  Mohou se ti, kteří zamýšlejí zahájit válku vyrovnat s pravdou? Přijít k otci nebo matce a říci jim: váš syn padl. Proč? Za plyn, za naftu! Za NATO?! Proč? Pošlete na frontu tedy své syny, teprve potom to pocítíte? A ne jako to bylo v naší válce, kde trpěli zejména synové, dcery, chudí. Ti, kteří šli srdcem do války, zatímco ti majetní svoje syny a dcery drželi v pozadí, a ti se dnes objevují v různých sdruženích a mluví nám o míru, o lidské svobodě. Hrozné to je! Hrozné je v jakém světě žijeme. Hrozné je, že ty světové síly nevyzvali své občany: Neodcházejte z Kyjeva! Ukažme, jak se opravdu dokážeme postavit na obranu. A ne se ztahnout a potom kázat o míru! To je pokrytectví, které musíme s odporem sledovat. Proto to všem sděluji a vyzývám ty dobré Rusy – ti jejich vojáci jsou zmanipulovaní, jistě, protože každá válka je vedená manipulací. A kdovíco jim říkají na první linii. Jako u nás říkaly UN, jak nepřítel vyhrožuje, že udělá to nebo ono. Tedy ti řadoví vojáci, kteří opustili své rodiče, domovy, opustili své mladé ženy, svoje malé děti, mrznou někde na Rusko Ukrajinských hranicích, zatímco jim kdosi vypráví, že bojují za nějaké ruské zájmy. A, jaké zájmy?! Což dnes nechceme tento svět upravit tak, aby každý měl chléb a zábavu a žít a milovat a být svůj? Proto svatý Pavel v listě Římanům říká: Tedy, pokud na vás záleží, buďte v míru s každým!

MODLEME SE ZA MÍR! MODLEME SE ZA MÍR AŤ NENASTANE TA HROZNÁ VÁLKA, protože kdyby jedna osoba měla zahynout, je to veliké bláznovství! Vím, že všechny ty oběti se později stanou statistickými ukazateli, jak to bylo i u nás (v národnostní válce v devadesátých letech v bývalé Jugoslávii). A pak přijdou ti pokrytci, kteří si z toho nejvíc mažou kapsy, jak to bylo i u nás v Bosně-Hercegovině, kteří přijímají nesmírné sumy peněz a podporují chaos a znovu jitří ty válečné rány při kterých lidé ztratili svoje nejmilejší. Tedy ať nám tato válka není řetězcem bojišť, řetězcem soucitu, časem už se nebude ani vědět kdo koho napadl a kdo je oběť. A svět si bude jako Pilát velkopansky mít ruce, protože oni vyzvali svoje občany, aby opustili území Ukrajiny. A později se opět vrátí a bude vydělávat a prát peníze a hájit své zájmy. To je ten smutný svět. A proto já nemohu věřit těmto lidem, protože jsou ztělesněná lež. Jste pod vlivem satana, protože satan si přeje rozbroj a válku! A Ježíš přišel, aby nám přinesl mír. Chápeme to? Proto S BOLESTÍ VÁM PŘINÁŠÍM TOTO VOLÁNÍ a opakuji, že tento morálně rozložený svět neprahne po ničem jiném než po nové válce a nových zločinech.

DRAHÝ BOŽE, POŽEHNEJ UKRAJINU. POŽEHNEJ I RUSKO, AŤ USTOUPÍ OD SVÝCH ŠPATNÝCH ZÁMĚRŮ A BŮH AŤ JE SÍLA A ÚTĚCHA VŠEM, KTEŘÍ PRAVDĚPODOBNĚ BUDOU PROŽÍVAT BOLESTI A SLZY PRO ZTRÁTU SVÝCH NEJMILEJŠÍCH. MÍR A DOBRO!  

(facebook)