Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet:

10.11.2021 13:08

ZAČALO TO. ZBÝVÁ JEŠTĚ JEN 50 DNŮ JAKÉSI SVOBODY, A VY SEDÍTE...

Sedíte si, klidně přihlížíte, vás jako se to netýká? Jestli jsou ve Slovinsku zavedena KOVIDová potvrzení, aby se mohlo jít na mši svatou, což si myslíte, že nás se to netýká? Plíživá diktatura a provádění plánované Agendy se vzmáhá. Církvi je bráněno v poslání a hlásání. Církev to má právo dělat nezávisle na jakékoli moci. To říká kanon 747 ze Zákoníku kanonského práva Církve. Kněží  mi píší, svěřují svoje vzdechy, pláčou, mnozí jsou ustaraní. Ani sám nevím, proč se ozývají mně, ale možná i vím!? Lidé, přestaňte v poslušnosti přijímat tento plán. Když se zákon stává násilím, je vzdor povinností! Tohle už, to je všem přece jasné, nesouvisí se zdravím. Toto je politická a ideologická záležitost. Vytváří se nový světový řád. Jestli vakcíny pomáhají, proč jsou při nástupu do letadel lidé opět testováni, proč očkovaní stejně opět onemocní, proč stejně šíří virus, proč umírají!??

Navazuje autorův výňatek myšlenek z rozsáhlejšího článku zveřejněného v Emisi Agape radiostanice Mir Medžugorje.

Drazí věřící, drazí kněží! Zákoník kanonského práva Katolické církve je jasný. Ve svém kanonu 747 říká, že Církev má povinnost a přirozené právo, nezávisle na jakékoli lidské moci, kázat  evangelium všem národům. Ale buďme upřímní, ten proces a úkol je brzděn. Všeobecně vzniká dojem, že se biskupové, kněží a věřící, kteří brání svobodu svědomí – Božího hlasu v nás, a tak zastupují svobodu výběru vakcín - vylučováni z veřejného prostoru. Ti, kteří smýšlejí jinak jsou označováni jako podivíni, kteří nemyslí na druhé! Je slyšet hlasy, jako ten určený proroku Amosovi, kterému vládce Jeroboma prostřednictvím svého vyslance Amasia říká, aby přestal prorokovat a odešel z jeho země, protože on ho živí. Vlastně mu vzkázal, že jestli chce říkat pravdu, může, ale někde jinde.

(fra Mario Knezović – františkán z hercegovinské františkánské provincie, kněz, farář, redaktor radiostanice Mir Medžugorje, univerzitní profesor, doktor komunikačních technologií a vztahů s veřejností)