Fra Mario: Když slepí slepé vodí

29.01.2022 15:14

Jeden teoretik řekl: Potřebujeme dnes oslepit lidi, abychom je my slepci mohli vodit. Právě to se dnes děje na mnohých úrovních společnosti od nejnižších do nejvyšších institucí. Lid oslepit, omámit, zmanipulovat,  doslova zbavit rozumu a pak si s nimi můžeme dělat co chceme. Lid tak slepě vodit. V historii jsme měli tolik vůdců, diktátorů, lidé za nimi s důvěrou chodili a myslili: To je to pravé! A nikdy lidstvo nepřijde k rozumu. Já tomu nemohu věřit. Máme tady řadu vzdělaných lidí. Následují jednoho vůdce, pak řeknou – zradil! Vyberou si jiného a po nějaké době řeknou – ten všechny podvedl! A pokračují v tom dál. Jsou slepí a myslí, že je slepec může dovést k cíli.  To možné není! Nemůže slepec slepce vodit, protože oba padnou do jámy. Proto potřebujeme osvícení… 

(Přeloženo - Duchovní obnova)