Fra Jozo Zovko o zpovědi

23.03.2017 16:55

Panna Maria zná naše slabosti, naše špatné sklony a vytrvale nás vybízí k obrácení, k hledání pokoje, lásky, radosti, svobody. Kolik je jen lásky v její výzvě, abychom otevřeli svoje srdce, jako se květ otevírá slunci, životu ve světle a teple.

Plod hříchu je smrt. Hřích je zlo, největší zlo a jediné zlo, kterého se člověk ve své svobodě může dopustit. Problém je, že se nemůže osvobodit. Aby se lidé mohli vrátit do plného společenství s Bohem, je zapotřebí, aby Stvořitel znovu řekl: „Odpouštím ti hříchy.“ Bůh je ten, který to dělá skrze kněze. Kněz je svátost. On se zrodil s Eucharistií, s tím největším darem. On je velikým darovaným znamením. Přestože je člověk, on je posvěcen, pomazán, darován Církvi, aby pokračoval v Ježíšově díle: „Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se mu. Komu neodpustíte neodpouštějí se.“ (srov. J 20, 23). Člověk potřebuje člověka, aby slyšel a aby věděl: „Bůh mi odpustil.“ Tedy kněz je to znamení, že mi Bůh odpouští! Tedy kněz je to obětí, otcovo obětí. Kněz je znamení milosrdného a dobrého Otce a Jeho nesmírné, věčné lásky. Ten, který se dočkal svého ztraceného, syna (viz. Lk 15, 11-32).

Ježíš dal jeden náznak,  cestu, znamení, řekl, jak by měla vypadat naše zpověď, abychom se mohli cítit jistě. Proto máme radost, když je kněz, který nám pomáhá dojít k Otci, protože díky němu víme, že nám Bůh odpustil.

Zpověď je naše vzkříšení. Jako to, co se stalo Lazarovi (srov. J 11, 1-44), nebo co se stalo synu vdovy (srov. Lk 7, 11-17). To je naše vzkříšení, naše znovuzrození, nový počátek a největší dar, jaký Bůh může dát. Jsem hříšný, potřebuji zpověď. Hledám a potřebuji Boží milosrdenství, Boží dobrotu, Boží lásku, která se na nás vylévá.  Zpověď je svátost lásky, která nám projevuje Milosrdenství Boží.

Uveďme jedno z poselství ve kterém nás Panna Maria vede ke zpovědi:

 24. března 1985: „Dnes vás chci vyzvat ke zpovědi, všechny, i když jste se vyzpovídali před několika dny. Přeji si, abyste můj svátek všichni prožili ve svém nitru.  Ale nemůžete ho prožít, jestli se Bohu plně neodevzdáte. Proto vás všechny volám k usmíření s Bohem.“