Fra Jozo Zovko o odříkání si

22.03.2017 17:00

"Dnes vás vyzývám abyste činili skutky milosrdenství s láskou a z lásky ke mně a svým i mým bratřím a sestrám. Drahé děti, vše co činíte druhým, čiňte s velkou radostí a pokorou vůči Bohu.“ (25.listopadu 1990)

Křesťan, který chce být plodnější ve svém životě a ve své rodině je každodenně připraven na odříkání. Panna Maria stejně jako Církev rozlišuje půst a odříkání si. Když budeš číst poselství, která obsahují výzvy k odříkání, povšimneš si, že jsou velmi blízko výzvám k půstu. Půst Panna Maria žádá ve středy a pátky, a odříkání si a oběti každý den a při všech příležitostech. 

Křesťan poznává, zpytováním svědomí, při modlitbě a klanění, svoje chyby, svoji nedokonalost, svoje zlozvyky a špatné náklonnosti – sklon k hazardním hrám, k nadávkám, alkoholu, lžím, pomluvám, k zrůdným obrazům. My ve své duši a srdci vidíme a cítíme jako hřích všechno to, co jako plevel roste v nás. Panna Maria nás volá, abychom se naučili odříkat se všeho co je negativní, zhoubné a hříšné. Přijímáním jejích poselství člověk přijímá sílu, aby se vyrovnával sám se sebou a začal se modlit a pracovat sám na sobě. Odříkání si je práce na naší povaze na naší duši, na našem životě. Odříkání si je víc než jen pěkné chování. Je to vždy oběť z lásky k Bohu a nakonec následování Ježíše, Panny Marie a svatých Církve.

Matka nás vychovává v evangelijním duchu, kde oběť spojená s modlitbou je silou křesťana. Je to síla, která dává projektu Panny Marie nesmírnou moc. Z jejích díků je cítit jaká je moc milosti, která zastavuje každého pokušitele a jeho pokusy zastavit nebo zničit plán Panny Marie. Je cítit, že každá naše oběť je jako transfuze těžce nemocnému, který novou krví překonává svoji krizi. Satan se bojí křesťana, který se modlí, který s nadšeným srdcem koná oběti a pokání. Takový apoštol poselství je jako věrný hospodář z Evangelia, který bdí, aby se nepřítel nevloupal do domu. Takový člověk zamilovaný do poselství je jako David, který se neleká nepřítele, ale koná všechno ve jménu Božím a je si zcela jist, že bude vždycky vítězit. Ani jediná oběť věřících není nikdy zbytečná nebo neplodná. Každá oběť osvobozuje a očisťuje.

Křesťan, který je ochotný k odříkání si skrze oběť se osvobozuje od sebe a své sebelásky, svých pochybností a nevěry. Začíná být svobodný a učí se být pro druhé. Člověk, který poznává sílu oběti vniká stále hlouběji do tajemství Eucharistie a stále hlouběji se noří do milosti a daru modlitby srdcem.

Proto svoje slova, svá poselství, Panna Maria svěřila pokorným a otevřeným apoštolům lásky a míru. Lidé oběti cítí zodpovědnost za poslání a neodolatelnou hrdost při práci. Oběť v nás koná stálé prověřování povolání a odpovědi na ně. Osvobozuje nás strachu a příležitosti k pádu do pokušení.

Denně si vezmi jedno z poselství a pozorně si je pročti. Pocítíš, že tě slova Královny Míru pozvedají, osvěcují a uschopňují pro novou evangelizaci světa.

Ve skrytosti srdce jako Panna a svatý Josef do konce věrně a oddaně služ svému Bohu a Jeho povolání. Odhodlej se a začni žít, jak tě vybízí Matka. Poslouchej jí. Pozorně a s otevřeným srdcem čti a medituj tato slova a učiní tě moudrým věřícím.

Z knihy „Pet kamena“ (Pět kamenů)