Fra Jozo Zovko, medžugorský farář z období začátku zjevení, ve svém kázání vyzval otce k většímu zapojování do rodinného života

08.04.2014 11:33

Ve svém temperamentním projevu v neděli 23. března 2014 fra Jozo Zovko 'plivl' po internetu, ve skutečnosti ani ne tolik po internetu jako spíše po otcích, kteří nekontrolují, co dělají jejich děti, a jak tráví svůj čas.

Všichni, kteří se té neděle kdekoli účastnili mše svaté, vědí, že čtení z evangelia bylo o setkání Ježíše a Samaritánky u Jakobovy studny. Ježíš se smilné ženě představil jako Mesiáš. Ona ho jako takového radostně přijímá a odchází to o něm rozhlásit po městě. 

Tento příběh, legendární farář z doby, kdy začala v Medžugorji zjevení Panny Marie, který je nyní ve službě v Záhřebu-Dubravě, využil k zajímavému srovnání: 

„Internet je hluboká studna plná otrávené vody“, zdůraznil pornografii, a vyzval rodiče, především otce, aby kontrolovali, co jejich děti dělají a jak tráví čas.

V době krize toho i onoho, máme i krizi otců. Otcové, podle fra Joza, žijí vedle svých dětí, a ne s nimi, a to je přesné. Mnohé současné studie ukázaly, že zločiny neplnoletých a předčasné navazování pohlavních vztahů přímo souvisí s nepřítomností otců v rodině, ať už skutečné, z jakéhokoli důvodu, nebo "jen" emocionální. V každém případě, otcové, ať už jste kdekoli, zamyslte se nad tím, jak vám děti odrůstají a čím se plní, zdravou nebo otrávenou vodou. Plody budou vidět každopádně. A jestli nebudou dobré, bude se potom moci ještě něco změnit?