Fra Jozo Zovko: Medžugorje je kosmický zázrak. Zázrak, který jsme ještě nedocenili!

16.11.2013 15:29
  • Autor  Dražen Bušić/ dnevno.hr foto:kumstvo.ba, 28. 6. 2013/

V tajemstvích se mluví o viditelných znameních, která budou předem ohlášena a která upevní Církev při zaujímání pozitivního postoje k Medžugorji.

V souvislosti s tajemstvími je mnoho dohadů, ale jedno je jisté: čas zveřejnění je blízko. Někteří jsou toho názoru, že ke zjevení bude časem docházet stále řidčeji a nakonec úplně přestanou. Ale to neznamená konec medžugorských událostí.

Je to už dvacetpět roků co jsem odjel poprvé do Medžugorje a od té doby, krátce řečeno, je pro mne to, co se tam děje pravdivé. Jsou i takoví, kteří to všechno stále ještě zpochybňují, a to i teď po dvaatřiceti letech nepřetržitých zjevení a návštěv milionů poutníků. Mnozí z návštěvníků tam poznali Boha, přistoupili ke svátosti smíření, a většina pocítila mír o kterém svědčí, že takový mír je možné najít velmi málo kde. To jsou nepochybně plody Ducha Svatého. Duch lži nemůže dát zážitek Boží přítomnosti a mír duši.

Na první pouť jsem odjel bezprostředně po odsloužení období povinné vojenské služby v bývalém státě. Tam jsem měl problémy, protože jsem po celou dobu mluvil čistě chorvatsky a potajmu jsem četl malý Nový zákon atd. Po dvou týdnech svobody jsem odjel vlakem do Mostaru a dále autobusem do Medžugorje. Částečně to bylo i na poděkování Bohu, že všechno dobře prošlo, a také z pouhé zvědavosti. Ten den, který jsem prožil v Medžugorji jsem neprožil nic neobyčejného, ale bylo to tam hezké a cítil jsem se dobře. Místo jsem opouštěl s myšlenkou: vrátím se znovu. Tak tomu i bylo. Od té doby do dnes pokaždé, když jsem měl nějaké dilema nebo modlitební úmysly, odjel jsem tam a modlil se.

O Medžugorji jsou natočené stovky dokumentárních filmů, napsáno je mnoho knih, brožur a novinových článků. Medžugorji jsem také věnoval dvacet minut ve svém dokumentárním filmu „Mystické jevy v křesťanství“. Ve filmu fra Jozo Zovko, který byl farářem v Medžugorji, když začala zjevení, říká: „Medžugorje je kosmický zázrak. Zázrak, který jsme ještě nedocenili. Je to tábor Boží v naší generaci, kde Bůh mluví a jedná.“

Jedna Američanka, poutnice, řekla, že o Medžugorji slyšela před 20 roky. Přišla, když jí to podmínky dovolily. Říká, že při pouti hluboce prožívala každý okamžik.

Měli jsme příležitost natočit snímek s vizionářkou Mirjanou při zjevení Blahoslavené Panny Marie. Bylo zajímavé, že nás nejdříve  odmítla. Navrhl jsem pracovní skupině, abychom se za ní modlili. Potom jsem jí znovu zavolal a ona souhlasila. Řekla: „Odmítla jsem pět filmařských skupin, ale vy přijít můžete“. Ještě řekla oficiálnímu filmaři, který filmuje při všech zjeveních, aby nám dal i starší snímky, jestli budeme potřebovat.

K Medžugorji mne váže i to, že se znám s fra Petrem Ljubičićem, františkánem, který bude zveřejňovat 10 medžugorských tajemství světu. V tajemstvích se mluví o viditelných znameních, která budou předem ohlášena a která upevní Církev při zaujímání pozitivního postoje k Medžugorji. V souvislosti s tajemstvími je mnoho dohadů, ale jedno je jisté: čas zveřejnění je blízko. Někteří jsou toho názoru, že ke zjevení bude časem docházet stále řidčeji a nakonec úplně přestanou. Ale to neznamená konec medžugorských událostí. Naopak. Ještě více poutníků z celého světa, ještě dramatičtější životní zpovědi a zázračná uzdravení.

 Ale podle fra Jozo Zovka to nejsou největší medžugorské zázraky. On říká, že zůstává bez dechu před skutečností, že křesťané jiných Církví a společenství přicházejí a objevují úlohu Marie v životě Církve. Zdůraznil příklad, jak jednoho roku se osm anglikánských pastorů stalo katolickými kněžími, když viděli, co se děje v Medžugorji. V medžugorském tisku je možné číst, jak někteří služebníci jiných církevních společenství neopustili formálně svoje společenství, ale do své osobní spirituality zavedli vztah k Panně Marii. Nepochybně, Medžugorje už nyní je významným přínosem ekumenizmu a je možné očekávat v budoucnosti ještě více v tom směru.

O formálním uznání ze strany Církve není třeba  pochybovat. Tedy nebude to ve skutečnosti nic jiného než prohlášení, že v Medžugorji se neděje nic co by bylo proti učení Církve a že věřící mohou svobodně přicházet na toto místo, jak říká fra Petar Ljubičić, kde trvá svátek Letnic (seslání Ducha svatého) nepřetržitě již 32 roků.