Fra Jozo Zovko, který byl farářem v Medžugorji v době začátku mariánských zjevení, dostal mimořádné pozvání

19.09.2022 16:45

Je všeobecně známo, že ukrajinští katoličtí i řeckokatoličtí biskupové, od počátku agrese Ruska na jejich zem, zvali papeže Františka na návštěvu Ukrajiny. K tomu pozvání se připojil i ukrajinský prezident Volodimir Zelenski.

Papež, který již vícekrát odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, sdělil novinářům koncem června, že si velmi přeje navštívit Kyjev. Z bezpečnostních důvodů sice doposud tuto návštěvu nemohl uskutečnit, ale jeden z chorvatských kněží by na pozvání ukrajinských biskupů mohl v listopadu navštívit Lvov.

Předseda Ukrajinské biskupské konference a římskokatolický arcibiskup metropolita města Lvov, mons. Mieczyslaw Mokrzycki, pozval fra Jozu Zovka, aby uspořádal duchovní cvičení pro římskokatolické i řeckokatolické biskupy obřadu z Ukrajiny, a těch je celkem 55.

Pro ty, kteří neznají medžugorskou spiritualitu a fra Jozo Zovka, kněze Hercegovinské františkánské provincie, který na počátku zjevení byl farářem v Medžugorji, bude toto pozvání překvapením.

Biskupové a kněží, jak římskokatolíci tak řeckokatolíci, a též mnoho věřícího lidu, přijíždí na poutě do Medžugorje a účastní se modlitebních setkání.

Ukrajinci bývají výrazně zastoupeni na Mezinárodní duchovní obnově pro kněze, ale i při Mezinárodní duchovní obnově manželských párů. Připomeňme však především, že na letošním Festivalu mladých počátkem srpna byl i pomocný biskup Zaporoško-kharkivské diecéze Ukrajiny, mons. Jan Sobilo, který mladým vyprávěl o válce na Ukrajině.

V  listu, který mons. Mokrzycki zaslal fra Jozovi je uvedeno:

”Důstojný otče, navazuji na naše předchozí setkání a projevuji svoje upřímné přání, abyste vy vedl duchovní cvičení pro římskokatolické a řeckokatolické biskupy Ukrajiny. Konání duchovních cvičení je očekáváno na teologické fakultě arcibiskupství Lviv-Brzuchowice od 21. do 24. listopadu 2022.

Děkuji, že jste blahosklonně přijal naše pozvání a mám radost, že nás budete právě vy provázet ve svatém čase duchovních cvičení v těchto tak přetěžkých chvílích pro Ukrajinu i pro naši Církev.

V modlitbě, + Mieczyslaw Mokrzycki, římskokatolický arcibiskup metropolita Lvova, předseda Ukrajinské biskupské konference.”

Toto pozvání přijal fra Jozo Zovko, vykonávající svoji duchovní službu ve františkánském klášteře v Záhřebu, který v letních měsících pobývá ostrově Badija v oblasti Korčuly, kde v klášteře obnoveném zejména jeho přispěním, koná duchovní cvičení pro různé skupiny věřících laiků i kněží – v těchto dnech například konal duchovní cvičení pro 35 kněží z Latinské Ameriky, kteří jsou na pouti v Medžugorji.

Nedávno fra Zovka na Badiji navštívil papežem vyslaný apoštolský vizitátor pro Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, který z vlastní iniciativy chtěl poznat legendárního medžugorského faráře.

Setkání nezůstalo jen soukromého charakteru. Na veřejnosti se objevily tiskové zprávy a fotografie na kterých jsou mons. Cavalli a fra Zovko pospolu.

A i když se dočkává takových projevů úcty ze všech stran stále ještě nebyl odvolán dřívější zákaz jeho návštěvy v Hercegovině a tedy i v milované Medžugorji. Bolestné i tragikomické…

(přeloženo z Medjugorje-info, kráceno)