Fra Goran Azinović při mši na Križevaci: Kříže se nesmíme zříkat

15.09.2021 15:20

 

Eucharistickou slavností konanou v neděli 12. září 2021 na Križevaci byl v Medžugorji oslaven svátek Povýšení svatého Kříže, který se v Medžugorji tradičně slaví první neděli po svátku narození Panny Marie.

I tentokrát byly na Križevaci při této oslavě tisíce farníků a poutníků z celého světa. Vystoupili na vrch Križevace a u paty kříže sledovaly mši svatou. Vystoupily vzhůru stejně jako miliony poutníků před nimi vystupovaly a svými chodidly a svými těly upravily tyto poutnické stezky na hercegovinském kamení a trní.

Mši svatou vedl farní vikář z Čitluku, fra Goran Azinović, který ve svém kázání mluvil o tom, proč si Ježíš vybral právě  kříž.

''Člověk je kříž, když vztáhne ruce, a v té době byli lidé křižováni. Ježíš viděl co Římané dělají jeho národu a přijímá to znamení pokoření, které nikdo nechce, aby na něm ukázal lásku tohoto světa. 'Ježíši, osvoboď nás od všeho zla´ je psáno  na kříži na Križevaci a to se modlíme každý den. Tuto oběť že jste přišli na Križevac obětujte Bohu. Neříkejte, že vám vadí prudké slunce, co je to za křesťanství jestli nám vadí slunce?! Kristus přinesl větší oběť. Tři hodiny umíral na kříži'', prohlásil  fra Goran Azinović a pokračoval: Blaze nám, že máme kříž. Poslední boj na světě bude proti kříži. Když se kříž odstraňuje pak Ježíš prohrává a dokud kříž stojí, Kristus vítězí. A vaším úkolem je nikdy se nezastydět za kříž!''

Fra Goran zdůraznil příklady kardinála Stefana Wiszynského a kardinála Alojzije Stepinca a druhých biskupů z východních zemí, kteří se postavili proti komunizmu a ani o milimetr neustoupili od Krista a od kříže.

''Kříže se nesmíme zříkat. Všechno by bylo lepší, kdybychom ho více milovali, kdybychom ho více uctívali, kdybychom ho měli raději... Jestli kříž není pro tebe středem tvého domu, nebudeš v něm mít mír. Dům nestavíš, aby sis v něm užíval, ale abys se v něm modlil'', řekl fra Goran a připomněl známý výrok kardinála Stepince: ''Když nám všechno vezmou, máme ruce, které můžeme sklopit a modlit se''.

Uvedl též, že se nespasíme jestli se zřekneme kříže. Řekl, že se kříže staví na kopci a ne v údolí, aby byly vidět.  Je  potřeba k nim vystupovat vzhůru a kříž na Križevaci je příklad živé víry.

Je čas, abychom se obrátili. Bůh tě hledá, Bůh tě volá. Není pozdě, aby se spasila tvoje rodina. Byly i těžší doby než tato. Těžko bylo našim předkům, když stavěli kříž na Križevaci. Vynášeli nahoru materiál na zádech. Babičky nosily vzhůru materiál. To byla víra. Oni kříž vystavěli, ale současní farníci mají těžší úkol: Obhájit kříž! 

Dále vyzval všechny ke svatosti podle vzoru kardinála Stepince a Wiszynského. ''Běda nám jestli nejsme svatí, protože z nesvatých lidí nemůže Bůh nic udělat. Proto, Ježíši, my jsme Tě neopustili i když se od Tebe často vzdalujeme. Spas nás svým křížem a ať je kříž v našem životě oslavován, abychom se tak až zavřeme oči a odejdeme z tohoto světa stali svatými'', řekl fra Goran Azinović ve své homílii.

 (přeloženo z medjugorje.hr)