Fra Danko Perutina: Věřící v Číně jsou plní naděje a víry, na rozdíl od nás vlažných západních křesťanů

04.11.2021 16:17

 

Využili jste s předstihem ohlášenou možnost sledovat v sobotu 30.10. on-line kongres o plodech Medžugorje mezi čínsky mluvícími věřícími?  

Po kongresu pro německy a španělsky mluvící věřící, je toto už třetí podobný kongres, sděloval fra Danko Perutina, mariolog, který je také v organizačním výboru těchto kongresů.

”Jak se přišlo na myšlenku organizovat takové kongresy?

Členové medžugorské Fundace ve Španělsku si přáli něco darovat Panně Marii ke 40. výročí zjevení. Nejdříve je napadalo, aby to byl film, který by trval 40 minut, ve kterém by se snažili shrnout nejkrásnější okamžiky od roku 1981 až do dnes. A mezitím pan Hubert Liebherr, ředitel německého medžugorského centra přišel na nápad, že k 40. výročí mariánských zjevení zorganizuje dvoudenní Kongres ke cti Panny Marie pod názvem: „Medžugorje, model nové evangelizace pro svět“, který se uskutečnil 30. až 31. ledna 2021, který byl on line překládán do 15 světových jazyků. Povzbuzení tou myšlenkou ti nadšenci ze Španělska  skončili s filmem a začali pracovat na přípravě Kongresu pro španělsky hovořící země, který byl přenášen od 29. do 30. května 2021 živě z Informačního centra v Medžugorji pod názvem „Podle jejich plodů je poznáte“ (Mt 7,16). Byl sledován ve 22 zemích ve kterých se užívá španělština”, sděloval fra Danko a zdůraznil že reakce na to byla vynikající. Byl veliký počet těch, kteří sledovali Kongresy, což je i pochopitelné, protože ”asi polovina všech katolíků světa žije v Latinské Americe a Španělsku”.

Opravdu je obdivuhodné co učinila Panna Maria v životech těch, kteří mluví čínským jazykem, a to jsou medžugorští poutníci z Hong Kongu, Tajvanu, Číny, Macaa, Malajsie a všichni Číňané, kteří jsou rozptýlení po celém světě”, řekl fra Danko, a my dnes možná trochu i zapomínáme, že existují trpící a pronásledované církve. Jedna z nich je i katolická církev v Číně, kde jsou věřící ještě pronásledováni. Fra Danko je v kontaktu s čínskými poutníky tak nám vyprávěl jaké je to dnes být katolíkem v Číně.

”Čína má za posledních 20 roků největší hospodářský rozvoj ve světě. Rostou města, demografie, ale roste i počet křesťanů. V roce 1949, kdy byla Čína založena byly asi 4 miliony křesťanů, a dnes jich je asi 70 milionů. Zatímco v Západní Evropě a Americe víra uhasíná, téměř všichni čínští katolíci se modlí růženec a pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu každý den, protože jak oni říkají, v bitvě není možné zvítězit bez pomoci shůry. I když “podzemní církev” velmi trpí, jsou plní naděje a víry na rozdíl od nás vlažných západních křesťanů, jejichž “duchovní antény” na poslech Božího hlasu jsou úplně zlomené”, říkal  nám fra Danko Perutina sdělil na závěr, že kromě tohoto čínského kongresu, který se organizoval na nejvyšší úrovni, se plánují i on-line kongresy o plodech Medžugorje pro další jazykové oblasti. Pro Rusko v únoru 2022, pro anglicky mluvící oblasti na konci června a začátkem července a pro italsky mluvící v říjnu příštího roku.

(podle Medjugorje.hr)