Fra Damir Pavić o důležitosti kněžského semináře

08.07.2016 14:23

Farář v Brestovsku, fra Damir Pavić, je spolu s fra Marinkem Šakotou, medžugorským farářem, vedoucí 21. Semináře pro kněze v Medžugorji.

Fra Damir řekl, že na tomto semináře vládne překrásné kněžské společenství kněží z celého světa, kteří společně uvažují o tématu milosrdenství. „Jsme v roce milosrdenství, proto jsme i vybrali za heslo letošního  semináře ta slova z Evangelia podle Lukáše: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš otec“.

My jsme tady všichni bratři, my 300 kněží z celého světa. Vlastně my nemluvíme jedni k druhým, ale my v těchto dnech posloucháme, co nám Ježíš říká. Všichni, v kterékoli farnosti na světě, ať působíme kdekoli, sekáváme se s lidmi, kteří jsou nám svěřeni, všichni se setkáváme se stejnými problémy. A tento seminář je příležitostí, abychom se dělili o své zkušenosti v tomto roce milosrdenství, abychom posilovali jedni druhé, a abychom se po tomto semináři vrátili do svého každodenního života posíleni, utěšeni, s novou silou, abychom plnili svoje kněžské poslání.

Kněz rozděluje Ježíšovo milosrdenství skrze svoje kněžství. My jsme povoláni, abychom dělali to, co dělal Ježíš. Já jsem mluvil ke kněžím o našem trojím poslání, poslání milosrdenství. To je služba osvobození, kázání a služba uzdravování.

Medžugorje je místem Mariiny přítomnosti, a Marii nazýváme Královnou milosrdenství, Královnou kněží. A je mnohem snadnější, alespoň mně osobně, když přijdu do Medžugorje, mluvit na toto téma, protože člověk cítí přímluvu Panny Marie. V přítomnosti Panny Marie, mluvit o milosrdenství, je mnohem lehčí. Nikdo sem do Medžugorje nepřijel náhodou. Všichni vědí, že jsou tyto semináře něčím mimořádným. To není hromadění informací, nějaké přednášky, nýbrž tedy je opravdu vnořování se do textů Písma svatého, klanění, mše svatá, samotná přítomnost zde, ovzduší míru v Medžugorji pomáhá kněžím, aby snadněji prožívali tato duchovní cvičení, tento seminář“, řekl fra Damir. (www.medjugorje.hr  /  obrázky - slike)