Fatima a Medžugorje

19.02.2023 16:47

Modlitební setkání ve Fatimě

Napsal Fra Marinko Šakota

Portugalský kněz Carlos Macedo pozval arcibiskupa Aldo Cavalliho, apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje a fra Marinka Šakotu na modlitební setkání ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE MARIA, které se konalo ve Fatimě, velikém Mariánském poutním místě v Portugalsku, v sobotu, 11. února 2023. roku 2023 ve velké hale duchovního centra Pavla VI.

Tématem modlitebního setkání bylo “Skrytý poklad” (Mt 13, 44). Na setkání přijelo více než 2 000 lidí. Hala Pavla VI. byla naplněna do posledního místa.

Program byl zahájen v 9 hodin přijetím účastníků. V půl desáté byla modlitba s písněmi a slavením Pána. V 10 hodin měl mons. Aldo Cavalli přednášku “Žádat milost od Boha”. Po přestávce v 11,15 přednášel fra Marinko na téma “Medžugorje - poklad naší doby, pokračování Fatimy”.

Po obědě a pauze od 14 hodin následovalo pokračování modlitebního setkání písní a slavením. Ve 14,15 měl fra Marinko přednášku na téma “Modlitba srdcem - Jak objevit skrytý poklad”. Po přestávce v 15,20 znovu orchestr a sbor zahájily překrásné zpěvy a slavení. V 15,30 mons. Aldo Cavalli přednesl přednášku na téma “Maria - Víra a věrnost”.

Po přestávce následovala modlitba růžence od 17 hodin. Hostitelé se postarali, aby jeden desátek růžence byl v chorvatském jazyce. V 17,30 byla zahájena mše svatá, které předsedal arcibiskup Aldo Cavalli, následovalo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba za zdraví duše a těla vedená fra Marinkem.

Co říci na závěr jiného než: Díky Ti, Panno Maria, za tuto překrásnou událost! Lidé, kteří se účastnili tohoto modlitebního setkání neskrývali nadšení. Tváří, slovy, celou bytostí projevují lásku k Medžugorji. Je| neuvěřitelné kolik lidí v Portugalsku a Fatimě miluje Medžugorje.

 

Spojitosti mezi Fatimou a Medžugorjem

Modlitební setkání ve Fatimě přišlo v pravý čas. Po druhé Panna Maria v poselstvích připomíná spojitost mezi Fatimou a Medžugorjem: To s čím začala ve Fatimě pokračuje v Medžugorji. Poprvé to bylo 25. 8. 1991 („Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě.“), a po druhé to bylo bezprostředně před modlitebním setkáním ve Fatimě, 25. 1. 2023. („Modlete se se mnou, aby se tak uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady.“) Můžeme-li na základě toho mluvit o zvláštní spojitosti mezi Fatimou a Medžugorjem?

Abychom odpověděli na položenou otázku je dobré si položit následující otázku: Jestli jsme se někdy ptali proč se Panna Maria vůbec zjevuje? Proč z věčnosti přichází na zem, k nám lidem? Proč přichází v této době ve které my nyní žijeme? Co si Maria přeje? Co očekává od nás věřících?

Z jejích zjevení ve Fatimě v roce 1917 a v Medžugorji v 1981. roce si všímáme, že se Panna Maria zjevuje v krizových dobách pro lidstvo. Ve Fatimě se zjevila na počátku 20. století, kdy zuřila První světová válka a kdy se objevil komunizmus v Rusku, v Medžugorji na konci stejného století, v době komunizmu, před válkou v Chorvatsku a Bosně- Hercegovině a v době šíření vlády modernizmu. Důvody proč se zjevuje v Medžugorji, odhaluje Panna Maria sama v poselstvích:

»Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopíte důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, co jsem započala. « (25. 8. 1991.)

Vážnost situace ve které se ocitá dnešní lidstvo je důvodem Mariiných příchodů do Fatimy i do Medžugorje! Panna Maria nám ujasňuje kam jsme se jako lidstvo vydali: »Já jsem s vámi tak dlouho protože jste na špatné cestě.« (25. 1. 2009.)  Již 41 rok přichází Panna Maria k nám, protože nejdeme dobrým směrem: »Přišla jsem k vám, abych vám pomohla a proto vás volám, abyste měnili život, protože jste se vydali jednou cestou, cestou zkázy.« (25. 3. 1992) Snad ještě nikdy nemluvila Panna Maria tak jasně jako v poselství z 25. 1. 2023: „Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto lidstvo jde k propasti.“

Panna Maria přichází k nám, protože jsme zabloudili jako v bludišti a sami nedokážeme najít východisko a pravou cestu:

  • »Vy, drahé děti, nemůžete sami, proto jsem tady já, abych vám pomohla.« (4. 12. 1986.)

Tedy, Panna Maria nám vzkazuje, že situace ve které se současné lidstvo ocitlo je vážná, protože jsme se zaměřili na falešné cesty. O jaké cesty se jedná a jaké jsou důvody špatného nasměrování?

Má to mnoho důvodů. Uvedeme jen některé:

a) Ztráta míru kvůli vzdalování se od Boha a modlitby je první a základní krok: »Vaše srdce žízní po míru, kterého je na zemi stále méně. Proto jsou lidé daleko od Boha a duše jsou nemocné a jdou k duchovní smrti.« (25. 12. 2019.)

b) Hřích: »Ptáte se: proč tolik modliteb. Obraťte se, drahé děti, a uvidíte kolik hříchu ovládlo tuto zem.« (13. 9. 1984.)

c) Působení Satana: »Satan si pohrává s vámi a s vašimi dušemi« (25. 3. 1992.), »tahá (vás) a dělá si s vámi co chce.« (25. 1. 1998.), »mává (s vámi) jako vítr větvemi.« (25. 10. 2013.) I v posledním poselství, z 25. 1. 2023., mluví Panna Maria o Satanovi: „Modlete se se mnou za mír, protože Satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech.“

d) Mentalita světa a ideologie, která vládne v dnešní společnosti, a kterou Panna Maria nazývá „modernizmus“, jasně ukazuje na to, že v pozadí stojí Satan a jeho plán: »Vy se, dítka, modlete a bojujte proti pokušení a všem špatným plánům, které vám prostřednictvím modernizmu ďábel nabízí. Buďte silní v modlitbě a s křížem v rukou se modlete, aby vás zlo nevyužilo a nezvítězilo ve vás.« (25. 3. 2015.)

 

Jaký si z toho všeho můžeme udělat závěr?

Jako by lidé zavírali oči před špatným směrem, kterým jsme se jako lidstvo vydali. V mnohých se sice stále více probouzí svědomí, jak ve vztahu k přírodě – kvůli znečištění, ničení přírody a změn klimatu – musíme vykonat veliký obrat. Ale, první a nejdůležitější obrácení, které musíme vykonat se nevztahuje na náš vztah k přírodě, ale na vztah k Bohu. Vzdálili jsme se od Boha. To je důvod všech našich závažných problémů. Vzdalování se od Boha způsobuje ztrátu osobního pokoje, míru mezi lidmi a nepřijatelného vztahu k přírodě. Proto je nedůležitější Mariina výzva daná ve Fatimě i v Medžugorji: „Obraťte se!

(Přeloženo z oficiálních internetových stránek farnosti Medžugorje - medjugorje.hr)