Farní kostel sv. Jakova v Medžugorji slouží již 50 roků

17.02.2019 22:49

V lednu 2019 uplynulo již půl století od vysvěcení farního kostela sv. Jakova v Medžugorji. Po založení farnosti v roce 1892., první farní kostel, na tu dobu velký a krásný, byl vystaven v r.1897. Kvůli nepevným základům na kterých byl vystaven, začaly jeho zdi brzy pukat, a celá stavba se začala hroutit, a tak se hned po První světové válce začalo pomýšlet na výstavbu nového kostela, na kterém trvaly práce od 1934. do 19. ledna 1969, kdy byl kostel vysvěcený. V pracích se pokračovalo i později, a úplně byl kostel dokončen v roce 1980. A tak byl připravený na všechny nadcházející významné události v medžugorské farnosti.

Jak vypadal od boření starého kostela, do výstavby nového můžete vidět z obrázků.
(foto)

(www.medjugorje.hr)