Dva kněží o 21. kněžském semináři v Medžugorji

08.07.2016 22:17

Pater Tomislav Planinić ze Zadarského arcibiskupství a pater Hrvoj Poljak z Riječského arcibiskupství jsou účastníci letošního 21. semináře pro kněze v Medžugorji, který trvá od 4. do 9. července. Téma semináře je: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec“.(Lk 6, 36) - „Ve škole Panny Marie“. Na semináři se shromáždilo 299 účastníků ze 24 zemí: Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Polska, Itálie, Německa, Maďarska, Slovenska, Španělska, Francie, Slovinska, Mexika, USA, Konga, Indie, Eritree, Irska, Česka, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Vojvodiny, Rakouska, Ugandy a Švýcarska.

Otec Hrvoj vyprávěl, že je již pátý nebo šestý rok po pořadě na kněžských duchovních cvičeních. „Tady je mi zvláště krásně, protože tu vládne mariánské ovzduší a že je tu hluboce přítomná Panna Maria, a to pociťuje každý účastník, kněz, věřící. Zvláště se mi líbí, že se do těchto duchovních cvičení podařilo začlenit i Boží milosrdenství, které charakterizuje tento rok. Zvláště, že papež František inicializoval Rok milosrdenství. A  také jsou tu dva kněží, kteří vedou duchovní cvičení a to přináší i zajímavou různorodost. A je mi vždy zvláště drahé, když je připomínán fra Slavko Barbarić,  který je, jak se říká, dobrý duch Medžugorje a který pro Medžugorje udělal velmi mnoho. Proto jsou tato duchovní cvičení ojedinělá, mohu říci, že v Chorvatsku nemá nic podobného. I každodenní duchovní program, který se snažíme sledovat, se mi velmi líbí. Prostě člověk pomalu vstupuje a nasává Mariinu školu, školu pokory, školu klanění před Nejsvětější svátostí. My  říkáme, že i kdyby nebylo kněžského semináře, už samotná přítomnost tady je pro člověka duchovní obnovou. Poutě na místa mariánských zjevení, Křížová cesta na Križevac, klanění před Nejsvětější svátostí oltářní, skrze to všechno Bůh a Boží milost člověka uchvátí. Být v Medžugorji je duchovní obnova. Tady se  naše srdce zvláštním způsobem otevírá pro Boha a pro modlitbu. Jsme osvobození od druhých podnětů světa, který nás zotročuje, odvádí. Tady pod ochranou Panny Marie se můžeme více otevřít Bohu, Bůh nás více přitahuje pro přítomnost Panny Marie a sílu, která se vylévá z jejího srdce do našeho srdce“, řekl otec Hrvoj.

Otec Tomislav řekl o svých zážitcích ze semináře toto: „Pro mne jsou tato duchovní cvičení doposud nejlepší. Podařilo se dost živě hovořit o prožitku milosrdenství ve vlastním životě prostřednictvím našich vedoucích semináře. To je mi velmi milé. Více nás uvádějí do duchovního života, přibližují milosrdnému Ježíšovi“.