Nová pozitivní změna možností cestování do Medžugorje - podrobně

11.06.2021 17:37

Rada ministrů Bosny - Hercegoviny, na návrh Ministerstva národní bezpečnosti jednohlasně odsouhlasila Rozhodnutí o změnách a doplnění Rozhodnutí o předpisech dodatečných podmínek pro vstup cizinců do Bosny - Hercegoviny se záměrem zjednodušit vstup cizinců, předejít ohrožování zdraví obyvatelstva a uchránit národní hospodářství BiH.

Změnami a doplňky Rozhodnutí se předpisuje, že mohou cizinci vstoupit na území BiH pokud na hraničním přechodu předloží negativní výsledek PCR testu nebo ANTIGENNÍ RYCHLOTEST na virus SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin pokud přijíždějí z evropských zemí, a pokud přijíždějí z jiných zemí, pak testy, které nejsou starší než 72 hodiny do předložení na hraničním přechodu BiH.

Dále je cizincům povolen vstup do BiH v případě předložení potvrzení o očkování dvěmi dozami vakcíny proti COVID-19 přijatými nejméně 14 dnů před příchodem na hraniční přechod, nebo že je osoba očkována jednou dozou 14 nebo i více dnů před příchodem na hraniční přechod, pokud se jedná o vakcínu, která se přijímá jen v jedné dávce.

Také je cizinci povolen vstup do BiH s lékařským potvrzením, že prodělal nemoc COVID -19 v období 14 až 180 dnů, před příchodem na hraniční přechod BiH.

Bez splnění těchto předpisů mohou do BiH vstoupit děti nejvýše sedmileté, které cestují v doprovodu rodičů nebo pečovatelů, kteří mají jeden ze čtyř uvedených důkazů, což se týká i cizinců se schváleným dočasným nebo i stálým pobytem v BiH, pokud se vracejí do Bosny - Hercegoviny pouze po pobytu v Černé hoře, Republice Chorvatské a Republice Srbské, pod podmínkou, že celkový pobyt v těchto státech netrval déle než 48 hodin od opuštění území BiH, což se prokáže otiskem razítka při výjezdu a příjezdu v cestovním pase cizince.

(Nové rozhodnutí již nabylo platnosti)