Mezinárodní duchovní obnovy pro různé skupiny lidí - plánované v Medžugorji v roce 2023

03.02.2023 11:31

''Všichni kdo mají přehled o událostech v Medžugorji vědí, že Mladifest je vždy od 1. do 6. srpna. Papež ale ohlásil Světový den mládeže v Lisabonu na stejné dny roku 2023, takže jsme my museli reagovat a posunout datum konání našeho Mladifestu, aby nebylo ve stejnou dobu, informoval medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić. 34. MLADIFEST se bude konat v Medžugorji od 26. do 30. července 2023. Kromě Mladifestu a duchovní obnovy pro kněze se během roku pravidelně organizují i další duchovní obnovy :
Tématem všech letošních duchovních obnov v Medžugorji je „Hle matka má a bratři moji!” (Mt 12, 49) „Ve škole Panny Marie“.
Letošní Mezinárodní duchovní obnova pro kněze v Medžugorji se bude konat již po 26., a to od 3. do 7.  července. Přednášející na této duchovní obnově bude fra Miljenko Šteko, prezident Unie Menších bratří Evropy, člen Hercegovinské františkánské provincie, který byl do nedávna provinciálem. Pastoračně působil i v Medžugorji a nyní má funkci gvardiana v Mezinárodní organizaci Antonianum v Římě.
Kněží se při této duchovní obnově budou kromě speciálních přednášek účastnit večerního modlitebního programu, adorací před Nejsvětější svátostí oltářní, modlit se růženec, meditovat… Růženec se budou modlit společně i na Kopci zjevení, Křížovou cestu na Križevaci. Navštíví i hrob fra Slavka Barbariće. Medžugorští farníci zajistí všem kněžím po dobu konání duchovní obnovy zdarma ubytování. Vloni se této duchovní obnovy účastnili kněží ze 27 zemí světa.
28. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem se koná od 14. do 18. 3. 2023. Přednášejícím bude fra Zvonimir Pavičić, medžugorský farář.
22. mezinárodní duchovní obnova pro manželské páry se bude konat v Medžugorji od 8. do 11. listopadu.  
Apoštolský vizitátor, mons. Cavalli vyprávěl: Za tu dobu, kterou jsem prožil v Medžugorji mohu říci, že jsem viděl mnoho milosti. Je to místo ve kterém se nadpřirozeno setkává s přirozenem. Lidé, kteří sem přicházejí se zde setkávají s tímto ovzduším milosti. Vstupují do ovzduší milosti, aby se setkali s Ježíšem, s Pannou Marií a aby se modlili... Je to místo milosti, které si Pán přál, místo modlitby, místo obrácení...  Všechny zde konané iniciativy a modlitební setkání se postupně rozvíjely a mají jediný cíl: Spolupracovat s milostí, aby pomohly lidem, aby se modlili, obraceli a to skrze zpověď, za pomoci zpovědníků vysokých kvalit. To je jediný motiv pro všechny naše iniciativy a projekty – spolupracovat s milostí Boží. Setkal jsem se s mnohými poutníky. Ze svých poutí mají užitek. Jsou spokojeni. Nacházejí mír a radost. Setkávají se s Pánem v blízkosti Panny Marie a to potřebujeme všichni. Pán problémy neřeší, ale dává sílu k jejich řešení. Pán lidem dává odpuštění, obnovuje život a dává naději, že mohou žít lépe''.   (podle medjugorje.hr)