Duchovní obnova rodin v Medžugorji

22.01.2016 08:02

 V Medžugorji se nedávno konala duchovní obnova, které se účastnily celé rodiny. Zajímavé je, že mezi dvěmi sty účastníků bylo až devadesát dětí. 

Při této příležitosti byli v Medžugorji na pouti i manželé Tereza a Miroslav Ljubić z Kaštel Lukšića, kteří vytvořili domov dvěma dětem, protože lastní děti nemohou mít. Manželé Tereza a Miroslav o svých zkušenostech víry a spoléhání se na Ježíše a Boží pomoc svědčili v programu radiostanice „Mir“ Medžugorje. 

Miroslav řekl, že poprvé byl v Medžugorji před deseti roky: „Tehdy jsem viděl, že lidé přijíždějí na jeden den. Myslím, že není možné Medžugorje prožít za jeden den, musíte tu zůstat několik dnů. Vidíte, jak tady lidé objevují mír, objevují modlitbu…Když se tolik lidí modlí růženec, musí se dít zázraky.  Medžugorje prožíváte jako místo modlitby, zvláštního vztahu k Panně Marii.  A největší milost v Medžugorji jsou zpovědnice“. 

Tereza řekla, že od samého počátku se denně jako rodina modlí růženec: „Pro děti byl růženec zpočátku velká zátěž, protože při něm nebyly v centru pozornosti. Dnes se každé z nich modlí desátek. Vedeme je k tomu, že jim jedině víra může v životě pomoci“.