Duchovní obnova pro rodiny „RŮŽENČÁŘE“

31.10.2022 12:06

Již osmnáct roků don Josip Mužić, jinak předseda katedry filozofie KBF Univerzity ve Splitu a duchovní správce kostela sv. Filipa Neri ve Splitu, povzbuzuje k modlitbě růžence a shromažďuje kolem sebe katolické rodiny, které se modlí růženec. Nejdříve rodinou modlitbu růžence, potom povzbuzuje k zakládání rodinných modlitebních skupin – a dvakrát do roka se všechny tyto rodiny, které se nazývají „růženčáři“ s ním setkávají na několikadenní duchovní obnově.

Podzimní duchovní obnova „rúženčářů“, 230 dospělých osob a 32 dětí ve věku do 3 roků, byla v Medžugorji od 28. – 30. října 2022.

Překrásné podzimní slunce a teplo byly skutečným darem pro všechny rodiny, které si užívaly i duchovní obsah poutí, (úvahy o zralé lásce v manželství, svědectví Marije Pavlović Lunetti, svědectví Patrica a Nansy, modlitba růžence, mše svaté, modlitba růžence na Kopci zjevení v 5 hodin ráno a pěší pouť do vesnice Šurmance). Dále si užívali i uvolněných vzájemných rozhovorů a přátelili se. Nejlépe bylo dětem, které si pod vedením volontérů měly čas na hru, zkoumání světa a hudební činnost.

Bylo to další krásné osvěžení v duchovním životě všech přítomných rodin, protože je dnes rodina a manželství vystaveno velkému tlaku světa, rozvratu, ale i nezralosti a raněnosti samotných osob. Znovu bylo všem připomenuto jak je důležité pracovat na manželství a vztazích, protože jedině zdravá rodina vytváří zdravé lidi, kteří budou později schopni vytvářet nové, trvalé vztahy a rodiny. Zdravá rodina je základ kultury lásky a života.Proto dnes boj o rodinu zůstává tím nejvýznamnějším bojem za ŽIVOT v tomto světě, který se rozhodl pro smrt – jak říká Panna Maria v posledním poselství.

(medjugorje-info)