Duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem

20.03.2024 13:42

Na tuto 29. duchovní obnovu se sjelo více než 200 účastníků z USA, Anglie, Irska, Francie, Itálie, Španělska, Argentiny, Mexika, Paragvaje, Salvadora, Brazilie, Rakouska, Švýcarska, Německa, Slovenska, Česka, Litvy, Lotyšska, Ruska, Ukrajiny, Jižní Koreje, Polska, Portorika, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny

''Maria si skutečně vybrala lepší část …'' (viz Lk 10, 42). Ve škole Panny Marie - to je téma této i všech letošních duchovních obnov v Medžugorji.

Přednášející na této duchovní obnově, která byla zahájena večerním modlitebním programem v kostele sv. Jakova v Medžugorji je medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić.

''Jednou do roka se my všichni shromažďujeme, abychom duchovní obnovou i my obnovili ten žár hlásání Radostné zvěsti evangelia a naší služby Pánu a Panně Marii v Medžugorji. Loni jsem mnohé účastníky ještě neznal, letos jich znám již více, a to je i znamení nakolik spolupracujeme na tom, abychom přiváděli poutníky do Medžugorje. Nejedná se jen o přivážení poutníků, ale i o ten průnik Medžugorje do světa, protože z některých míst ve kterých jsem byl se lidé pravděpodobně nikdy nebudou moci do Medžugorje dostat vzhledem k velké vzdálenosti a vysokým cenám a všemu ostatnímu, ali oni žijí Medžugorje ve svém prostředí, organizují ve své farnosti modlitební program jako v Medžugorji, modlitbu růžence, adorace, eucharistii… Povzbuzují lidi, aby přijížděli modlit se k Bohu a žít podle Božích přikázání… A tak se oni stávají těmi, kteří postupně obnovují svoje farní společenství. To se šíří dál a dál'', řekl fra Zvonimir Pavičić a zdůraznil, že je toto krásné setkání, protože všichni, kteří mají nějakou službu související s Medžugorjem se sejdou na tomto místě.

''Všichni žádáme i Boží požehnání a aby nás Pán obnovil, aby právě zde, kde všechno začalo nacházíme sílu pro budoucí dny a pro svůj apoštolát, vlastně tedy ke své službě druhým'', řekl fra Zvonimir Pavičić.

Kromě fra Zvonimira, který vede tuto duchovní obnovu, na počátku programu účastníky oslovil i apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli a provinciál Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš. V dalších dnech je kromě přednášek a večerního modlitebního programu plánován i modlitební výstup na Križevac a na Podbrdo. Tato duchovní obnova končí mší svatou v pátek v 11 hodin. (FOTO)

(medjugorje.hr)