Duchovní obnova pro Muže, kteří se modlí růženec

24.10.2023 16:01

V každé době je něco charakteristického. Tak bychom mohli říci, že tuto naši dobu charakterizuje veliký nepořádek. Tento chaos ve společnosti, rodině, politice, Církvi vedl až k tomu, že jsou otřeseny pravé hodnoty a základy společnosti. Následkem toho je člověk  stále nemocnější a ztracenější.

My věřící víme, kdo to nenávidí člověka od počátku a kdo si nedopřává klidu jen aby naplnil svůj úmysl zničit lidský rod a vzít mu věčnou spásu. Proto je nám jasné i to že je hlavní bitva, kterou je potřeba vést právě duchovní boj proti té temné moci.

Zatímco zlo silně útočí ani Nebe nezůstává pasivní. Blahoslavená Panna Maria ve svých  zjeveních po celém světě povzbuzuje svoje děti k modlitbě a pokání za spásu duší. Jedním velikým znamením tohoto času jsou právě MUŽI, kteří se pod Mariiným vedením, nezávisle  jedni na druhých spontánně organizují a vycházejí do ulic, aby veřejně vyznávali svoji víru a modlili se růženec za ustanovení Božího řádu v sobě, svých rodinách, Církvi a společnosti.

Oni dobře pochopili, že když muž zaujme svoje pravé místo v rodině, vrátí svoji duchovní autoritu, pak i žena může být ženou a děti mají svoji skutečnou oporu a řád se pomalu obnovuje.

 

VEŘEJNÁ MODLITBA RŮŽENCE MUŽŮ

V Chorvatsku tato veřejná modlitba růžence mužů probíhá už asi rok v deseti městech: Záhřeb, Split, Vinkovci, Slavonský Brod, Osijek, Trogir, Šibenik, Zadar, Dubrovník... V Bosně a Hercegovině se zatím modlí v Mostaru. Každé z těch míst má nějakého svého oganizátora a nějaké svoje úmysly. Společné jim je, že všichni jsou vedeni Pannou Marií, cítí její silné pozvání k modlitbě růžence a k obrácení srdce.

Tak se zrodila i idea, aby se všechny tyto iniciativy nějak sjednotily v jednom společném setkání při kterém si mohou sdílet zkušenosti, inspiraci, úmysly a vidět,  jak která skupina funguje. Má to být také setkání na kterém se mohou účastníci vzájemně povzbudit, více se naučit o významu modlitby a spiritualitě mužů a též o mariánské spiritualitě. 

Není tedy žádné překvapení, že organizátoři vybrali jako místo konání tohoto setkání právě Medžugorje, protože kde je možné získat větší duchovní sílu než právě u Matky, Královny Míru.

(medjugorje-info.com)