V Medžugorji byla organizována duchovní obnova mladých chorvatských poutníků

04.12.2014 09:12


Počátkem měsíce listopadu organizovali studenti Chorvatské dominikánské provincie a mladí z farnosti Na začátku měsíce listopadu organizovali studenti Chorvatské dominikánské provincie a mladí z farnosti Královny posvátného růžence ze Záhřebu duchovní obnovu a pouť mladých. Letošní pouť do Medžugorje organizovali fr. Ivan Marija Tomić a Maja Marić, farnice farnosti Královny posvátného růžence. Mladí navštívili Kopec zjevení a Križevac a účastnili se večerního modlitebně-liturgického programu v medžugorském

farním kostele. Na zpáteční cestě několik mladých podávalo přítomným své svědectví o milostech, které přijali na této pouti.