Duchovní obnova medžugorské farnosti

09.03.2017 11:23

 

 

V Medžugorji se od 7. do 9. března koná duchovní obnova pro farníky. Obnovu vede don Ivan Filipović z komunity Cenacolo. Program duchovní obnovy po všechny tři dny začíná v kostele sv. Jakova modlitbou růžence v 17 hodin a pokračuje mší svatou od 18 hodin. Po mši svaté se koná přednáška a modlitba ve Dvoraně Jana Pavla II.  

„Využijme tento čas a duchovně se obnovme! Všichni potřebujeme obnovu - obnovu víry, naděje a lásky! V období očekávání příchodu mons. Henri­ka Hosera, zvláštního vyslance Svatého Otce Papeže Františka, ať se duchovně osvěží naše srdce, naše rodiny i naše mezilidské vztahy, tedy, celá naše farnost”, vzkazují z medžugorského farního úřadu. (medjugorje.hr)