Duchovní obnova medžugorské farnosti v postním období

18.02.2016 13:57
(www.medjugorje.hr)

V Medžugorji během ledna a února bývá méně poutníků. Stalo se zvykem, že se v tomto období pro medžugorské farníky organizuje duchovní obnova. Letos se bude organizovat o víkendu 19.,20., a 21. února. Program duchovní obnovy začíná v kostele sv. Jakova modlitbou růžence v 17 hodin a pokračuje se mší svatou v 18 hodin. Po mši svaté se bude konat přednáška a modlitba ve dvoraně Jana Pavla II.  

Duchovní obnovu P. Ćiril Ćuš ze Slovinska. 

„Všichni potřebujeme duchovní obnovu. Tady máme vhodnou příležitost, za pomoci dobrého a zkušeného kněze”, vzkazují z farního úřadu.

Tento rok začnou v postním období i setkání medžugorských farníků. Konají se každou středu v postním období, kromě Popeleční středy,  po večerní mši svaté v 19 hodin ve dvoraně Jana Pavla II. Prvních 45 minut bude meditace v tichosti (četba Božího slova a rozjímání nad ním při zapálené svíčce). Potom bude v jedné části dvorany hostina o chlebu a vodě (nebo čaje). „Tímto způsobem se chceme jako farnost vrátit k půstu ve středy a pátky. Snadněji se budeme postit, když se postí i druzí s námi”, dodávají z farního úřadu.