Druhý den MLADIFESTU

03.08.2020 15:34

Druhý den 31. Mezinárodního setkání mladých v Medžugorji začal pro mnohé již časně za úsvitu, protože již v šest hodin se modlili růženec na Podbrdu, a s mladými byl  medžugorský farář, fra Marinko Šakota. Program potom  pokračoval odpoledne  svědectvím a katechezí, kterou měl fra Danko Perutina, a byl promítnut dokumentární film ”Dono di Conversione” (”Dar obrácení”). Tento film byl snímán v produkci Informačního centra Mir Medžugorje, producentka je Marija Jerkić, a režisérem Fernando Perez.

Film vypráví o manželech Romanu Magnaniovi a Silvaně Spallanzani, kteří prožili velikou životní tragedii – ztrátu dítěte. Ve svědectví se jednalo o nalezení nové naděje a smyslu života. Příjezd do Medžugorje těmto manželům změnil život.

Ústřední večerní mešní slavnosti předsedal provinciál Hercegovské františkánské provincie, dr. fra Miljenko Šteko, který ve svém kázání promluvil o svatém Františkovi, jeho obrácení, porciunkulárním úplném odpuštění hříchů, přičemž zdůraznil, že  ''Medžugorje je pro mnohé z vás vašimi Porciunkulami''.

''Neúnavně se poutnicky vracíte, neustále tím potvrzujete, že se podílíte na něčem co nás všechny přesahuje. A svými příchody  druhým říkáte to, co je v heslu 31. Mezinárodního modlitebního setkání mládeže - Mladifestu: “Přijďte a uvidíte” (J 1, 39)! Tady jste byli dojati láskou Panny Marie jako sv. František v Porciunkulách. Medžugorje je místo milosti, protože se nebe zvláštním způsobem dotklo země'', řekl fra Miljenko Šteko, a potom  mladé, koří ''přišli k Panně Marii, Královně míru, svojí Matce Marii, o které říkáme, že je prostřednice všech milostí'' odkazoval na slova Panny Marie: ''Modlete se a modlete se, - modlete se dokud se vám modlitba nestane radostí''.

''A i když přijdou zkoušky jako tato teď, modlete se. Když přijdou dny velikého neštěstí. Kdy svět ve kterém žijeme bezhlavě bloudí v hledání za východiskem na staré cesty, modlete se. Modlete  se vy, protože člověk moderní doby nezná, že teprve ve  zkouškách vyrůstají hodnoty, že se teprve ve zkouškách rodí vzory. Ve zkouškách světa se teprve  může potvrdit  kdo je hoden jména, které nosí, povolání, které si zvolil. Drazí mladí v tomto společenství celého světa! Mnozí z vás celé tyto roky sem přijížděli, ale dnes večer jste s Medžugorjem spojeni jinak. Virtuálně. Jsem přesvědčen, že I v těchto chvílích zaznívají v srdcích mnohých z vás zaznívají slova sv. Františka: „To je to co si přeji, za čím toužím celým srdcem!“, řekl fra Miljenko Šteko ve své homilii ve které se na závěr zaměřil na poselství papeže Františka:

''Maria je Matka, která bdí »nad námi svými dětmi,  která kráčíme životem často zdrcení únavou, potřební pomoci, ale s přáním, aby světlo naděje neuhaslo. Toto je naše přání: aby světlo naděje neuhaslo. Naše Matka hledí na tento putující lid, mladé, kteří milují, (…) svěřuji vás všechny přímluvě blahoslavené Panny Marie a svolávám světlo a sílu Ducha Svatého, abyste mohli být pravými Kristovými svědky.“ Papež na závěr řekl, že se za to modlí a žehnám mladým shromážděným v Medžugorji  a žádal, abychom se I my modlili za něho. Odplaťme  našemu papežovi Františkovi slibem, že se budeme za něj modlit a pozdravme ho teď'', jsou slova, kterými fra Miljenko Šteko zakončil svoji homilii.

Po mši, které předcházelo procesí se sochou Panny Marie následovalo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

 


--