Dr. Massimo del Bene, chirurg z Milana opakovaně jezdí do Medžugorje.

01.04.2020 14:42

V roce 2015 podal toto svědectví. Před 5 roky provedl první transplantaci rukou v Itálii padesátileté ženě.

+++

Nejdříve navštívila Medžugorje jeho manželka, a již na další pouti byli společně. Víra mu velmi pomáhá v náročné práci, kterou se zabývá, takže před touto operací, jak vypráví, navštívil Medžugorje a prosil Pannu Marii, aby mu pomohla, aby operace proběhla v nejlepším pořádku: 

„Před operací jsem přijel do Medžugorje požádat Pannu Marii o pomoc, protože to opravdu nebyla jednoduchá operace.  Deset dní po transplantaci jsem přijel znovu poděkovat Královně míru, protože všechno opravdu proběhlo dobře, jak jsem prosil. Pacientce, které jsem transplantoval ruce jsem z Medžugorje přivezl růženec, protože potřebovala začít fyzioterapie. A nejlepší terapií pro její nové ruce bylo probírat korálky růžence.

Přijíždíme každý půlrok, abychom se duchovně osvěžili a obnovili síly pro práci, kterou dělám. K práci, kterou dělám je potřebná síla. Přijíždím, protože jenom tady nacházím osvěžení a novou sílu“, sdělil dr. Massimo. 

(Volně přeloženo z Medjugorje-info.com)

Kéž si pan doktor Massimo bude moci opět již co nejdříve obnovit síly v Medžugorji po současném období , které je tak náročné zejména pro zdravotníky.