Dr. fra Tomislavu Pervanu bylo uděleno zlaté vyznamenání Chorvatského katolického sboru MI

13.11.2023 13:24

Chorvatský katolický sbor MI udělil Zlaté vyznamenání dr. fra Tomislavu Pervanovi jako projev vděčnosti za životní dílo věnované pravému svědectví lásky k Bohu, Církvi a vlasti, jak je uvedeno na webu nedjelja.ba.

Jedná se o nejvyšší uznání, které uděluje tato katolické sdružení založené roku 1976., které šíří evangelizaci v kultuře a shromažďuje intelektuály, kteří veřejně svědčí o své katolické a chorvatské identitě. Tak je fra Tomislav Pervan přiřazen k již dříve odměněným: Pateru Jozi Marija Tolju, zakladateli HKZ MI a mons. Ivanu Milovanu, emeritnímu porečko -pulském biskupovi. Toto vyznamenání je udělováno mimořádným jedincům, kteří svojí prací a úsilím šíří hodnoty podporované Sborem v náboženském a společenském životě.Zlatna povelja Hrvatskog katoličkog zbora MI dodijeljena dr. fra Tomislavu Pervanu

Vyznamenání fra Tomislavu Pervanovi předal predseda HKZ MI, prof. dr. sc. Božo Skoko v Medžugorji. V odůvodnění udělení této letošní odměny je uvedeno, že fra Tomislav Pervan vytváří intelektualní a duchovní kapitál, který téměř do písmene můžeme zařadit do našeho duchovního dědictví. On svými knihami, komentáři a analýzami, kázáními a denními  duchovními zamyšleními, která pravidelně zveřejňuje na MIportalu, jako i encyklopedickými miniaturami, duchovně obnovuje a šikovně poučuje. Přináší zprávy ze světových teologických učilišť, filtruje různé ideologické proudy a naší domácí veřejnosti přináší zdravý postoj a uvažování, inspirovaně a zdůvodněně podepřený.

„V kulturní a duchovní zanedbanosti současného relativizmu fra Tomislav jako silný ideologický stožár vyzývá k upevňování duchovních a intelektuálních základů. Nedopouští, abychom zůstali jen v mezích katolického světa a aby nám jenom folklór byl hlavní složkou diktující kulturu, ale i duchovní scénu“, je psáno v odůvodnění podepsaném prof. Skoko, předsedou Sboru a jeho zástupcem Mate Krajinou. Dodávají, že Ježíš Kristus je pro něj Alfa i Omega, jediný přístav spásy a pro slávu Kristovu a spasení lidí předvídavě sublimuje minulost i současnost a na základě toho dává kreativní a originální podněty a pevné směrnice pro  budoucnost. Současně fra Tomislav roky vytrvale a s láskou zpovídá, utěšuje, pečuje, usměrňuje, dodává odvahu a jemně poučuje.

Fra Tomislav Pervan, věhlasný zpovědník, teolog, publicista, kazatel a spisovatel se narodil 8. listopadu roku 1946 v Čiluku, správní obci pod kterou spadá Medžugorje. A ve farnosti Medžugorje, kde byl v letech 1982-1988 farářem od roku 2003 trvale žije – od roku 2013 jako duchovní správce sester františkánek.    (přeloženo z medjugorje-info.com, zkráceno)