Dostala jsem dnes e-mailem zajímavou otázku: co od nás vlastně žádá Panna Maria v Medžugorji?

14.05.2019 14:05

Je dobré to zde uvést.

Hlavní poselství:
Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bibledenně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se na prvním místě postili od hříchu. Dále účast na mši svaté alespoň v neděli, ale co možná nejčastěji. Mír a usmíření (zpověď alespoň jednou měsíčně), obrácení a pevná víra.