Don Mihovil Kurkut na duchovní obnově pro manžele: Příliš často máme své bůžky

09.11.2023 16:02

V Medžugorji se koná 22. Mezinárodní duchovní obnova pro manželské páry, která začala 8. listopadu přihlášením účastníků, kterých je kolem 200 z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Čile, Argentiny, Kolumbie, Španělska, Švýcarska, Německa, USA, Holandska, Slovenska, Česka, Itálie, Litvy, Maďarska, Polska a Ukrajiny.

Zúčastnili se večerního modlitebního programu v kostele sv. Jakova v Medžugorji. Mši svaté za koncelebrace 26 kněží předsedal don Mihovil Kurkut, ředitel nakladatelství Salesiana, která se zaměřuje na oblast výchovy a evangelizace, a momentálně je ředitel salesiánské oratoře v Rijece. Na počátku svého kázání vyzval přítomné ''aby otevřeli svoje srdce, aby si Pán mohl najít místo v našem životě, v našem nitru, ale i v našich myšlenkách, aby potom vstoupil i do našich skutků ''.

S ohledem na mešní čtení řekl, že musíme milovat, že Bůh od nás žádá to jediné, abychom  žili v lásce, abychom milovali, abychom byli jako Bůh, který vždycky na první místo v každém okamžiku klade lásku.

''Není jiný zákon, není jiný obřad. Nic co bys ty pro Něj musel učinit. Nemusíš být hodný, nemusíš se mnoho modlit, nemusíš platit mše, nemusíš se mnoho obětovat. To Bůh od tebe nežádá. Bůh žádá jen, abys byl láskou pro druhé, abys sebe dával druhým, a to je mnohem víc než placení mše, to je mnohem více než naše malé oběti. Je to mnohem více než naše obřady. Být stále a v každé chvíli – tam kam tě Bůh postavil – v té rodině, v té zemi, v tom společenství, v té nemoci, v tom bláznovství světa… buď tam láska, protože láska je naplnění každého zákona a to říká i svatý Pavel, farizej, Žid, který dobře znal zákony'', prohlásil don Mihovil Kurkut, a položil otázku jakou představu Boha nosíme my v hlavě a v srdci …

Řekl, že následovat Ježíše není 'med a mléko', protože ''Ježíš nebude řešit tvoje problémy a často nesplní ani přání tvého srdce''. ''Náš Bůh není jukebox. Náš Bůh neřeší to co nás tlačí a mučí. Náš Bůh tě vybízí, abys šel za Ním, abys šel s Ním a proto dnes večer vyslovuje tak tvrdá slova, jedna z nejtvrdších v evangeliu, které mohou i nás dnes pohoršit: 'Přijde-li kdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, ženu a děti, bratry a sestry, dokonce i sám svůj život - nemůže být mým učedníkem!' (přesně podle chorvatského překladu). Ježíš říká nenávidí, biblisté by řekli: ale On to tak nemyslel. Židé nemají slovo nenávidět. Není podstatné co On tehdy řekl, to co mne zajímá je co Ježíš, náš živý Bůh dnes, tady říká mně? Nemůžeš jít za Bohem a přitom mít jiné bohy. Nemůžeš stavět svůj život na vratkých základech, na nestabilní půdě, jestli ti základem není Bůh sám'', říkal don Mihovil Kurkut a doplnil, že často máme jako základ uspokojení, úspěch, pocit přijetí, touhu po naplnění, a ne Boha.

''Příliš často máme své malé bůžky'', řekl don Mihovil Kurkut a připomněl Ježíšovo poselství, které říká: ''Nejsi-li ochoten vzít svůj kříž, nechoď za mnou!'' A znovu připomněl, že nás Bůh vyzývá, abychom nedávali sebe na první místo, jestli přejeme dobro vlastnímu životu, abychom si našli čas pro druhého.

''Přijď a nasyť nás! Přijď a veď nás! Přijď a uč nás, abychom jedině Tobě věřili. Ne vlastním pohledům, myšlenkám, pocitům nebo slabostem. Díky Ti, Pane, že jsi tak veliký. Díky Ti, Pane, že jsi živý mezi námi. Díky Ti, že jsi nám dal svoji matku, která je i naše Matka a  která v každém okamžiku dohlíží na každé svoje dítě. Pomoz nám, Pane, ať nikdy nezapochybujeme o Tvojí lásce a nikdy, ať nic nenadřazujeme Tvojí lásce'', uzavřel svoje kázání don Mihovil Kurkut. 

Mezinárodní seminář pro manželské páry pokračuje do 11. 11. 2023. (FOTO)