Don Gabriele Amorth o růženci

12.05.2014 15:21

(www.medjugorje-info.com)

Jednou můj přítel během exorcizmu slyšel ďábla, jak říká: Každé zdrávas Maria je pro mne jako úder po hlavě. Kdyby křesťané věděli, jak mocný je růženec, to by byl můj konec. Tajemství, které tuto modlitbu dělá tak mocnou spočívá v tom, že je to současně jak modlitba tak meditace. Je určena Otci, Blahoslavené Panně i Nejsvětější Trojici, a představuje meditaci zaměřenou na Krista.

K výše uvedené úvaze já dodávám:

Prosím vás, vyslovujte každé slovo čistě a jasně. Nepřekrývejte slova. Nezačínejte se modlit dřív než předmodlující se ukončí svoji větu, nebo tedy předtím než skončí ti, kteří odpovídají, jestliže se vy předmodlujete. Mějte na paměti, že oni tehdy hovoří s Marií naší Matkou, a není to slušné mluvit, když mluví někdo jiný. Když je společná modlitba růžence, pak se modlí jenom dvojí, předříkávající a odpovídající. Každý mluví k Blahoslavené Matce a pozorně naslouchá její odpovědi ve svém srdci. Soustředí se přitom na obraz, který má před sebou v rozjímání tajemství, které se modlí, na jeho výklad a použití ve svém životě. Šiřte tuto mocnou exorcistickou modlitbu, růženec, který obsahuje modlitbu Otče náš, překrásnou modlitbu, která se modlí pětkrát během této modlitby, po každém jednotlivém desátku tajemství růžence. To jsou modlitby podepírané mocnými modlitbami naší Matky, která se modlí s námi, když mi vyslovujeme 53 x Zdrávas Maria.

Věčný Otec, ve zjevení jednomu mému příteli vysvětlil naší skupině, co se děje, když se modlíme růženec:

Zatím co se vy modlíte - Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší... - Blahoslavená Panna Maria hned přichází k vám, aby se modlila s vámi. A ona nepřichází sama. Ona s sebou přivádí anděly. A to ne jednoho nebo dva, protože ona je Královna Andělů, celé kůry andělů přicházejí s ní. A protože jsou ona a Ježíš sjednoceni v srdci a nemohou být odděleni, ona přivádí i Ježíše. A Ježíš nemůže být oddělen od Nejsvětější Trojice, tedy On přivádí s sebou Otce a Svatého Ducha. A tam, kde je Nejsvětější Trojice, tam je celé stvoření, potom jste vy obklopeni takovou krásou a světlem, že si to vůbec nedokážete v tomto životě představit.

Vaše Matka přichází jako naše Paní Milosti, se vztaženýma rukama. Paprsky světla vyzařují z jejích rukou a probodávají vaše tělo, léčí vás a naplňují vás milostmi. To je naša dědictví, které se vylilo z Ježíšova Srdce na Kříži, ve chvíli, kdy voják probodl Jeho Srdce kopím, do jedné čisté nádoby, připravené přijmout takové milosti v tu chvíli, tou je vaše Matka. Proto, když se modlíte růženec nebo jenom odpovídáte - Svatá Maria, ... - vy přijímáte svůj díl těchto milostí. On tehdy také řekl:  Je tedy nějaký div, že každý kdo se modlí růženec ze srdce, je tak požehnaný a chráněný a tak mocný ve své modlitbě za druhé?