Dojmy účastníků Duchovní obnovy pro vedoucí poutních a modlitebních skupin

21.04.2018 13:15

 

Dojmy účastníků Duchovní obnovy pro vedoucí  poutních a modlitebních skupin

Učit se Mariinu způsobu svědectví

Dojmy účastníků by se mohly stručně zúžit na to, co napsaly členové Družstva průvodců z farnosti na své internetové stránce: „I naše dojmy jsou, že bylo opravdu milé být ve společenství s organizátory poutí, přátelit se s nimi a získávat nové znalosti, protože všichni jsme nakonec jen ve službě Panně Marii. Ona je ta, která nás všechny pozvala a shromáždila ze všech končin světa, abychom přinášeli její poselství míru a obrácení.“

 

Milona von Habsburg-de Rambures, Medžugorje

 

 

Fra Marinko nás svými přednáškami odkazuje na počátky zjevení?

Vím, jak fra Marinko má rád fra Slavka, ten duch, který měl fra Slavko – a to je pokora! Všechno co nám v těchto dnech říkal, ten návrat k počátkům, k dobré vůli, žáru, rozhodnutí, touze... to je všechno to, co fra Slavko žil každý den. Když fra Slavko přišel do Medžugorje, on začal věřit, ale vždycky hledal Pravdu, a pokaždé větší a větší. I on měl ten žár. Nemluvil mnoho o sobě, ale já jsem viděla, jak fra Slavko se začal víc a více modlit, a jak se více modlil, jeho srdce bylo stále větší a větší a měl v srdci stále více a více žáru, víry a nadšení pro vše to, co Panna Maria tady koná.

Fra Marinko má v sobě totéž. On si přeje, abychom to i my zakusili: Tu prostotu, radost, ale hluboko v sobě i určité pravé obrácení, které my skutečně potřebujeme. Mnoho věcí, které my teď máme v Medžugorji není důležitých. To, co je opravdu důležité je obrátit se. To je to nejdůležitější.

Jak se ti líbí tato duchovní cvičení, mělo by se něco měnit?

Ne, to je to, co potřebujeme: klanění, modlitba, prostota, poselství Panny Marie... a že to vše jde do nitra, že se to zvnitřňuje... Že to člověk jen neslyší, protože to prochází kolem něj, ale přitom to přijímá jen povrchně. Toto se má stát naším „masem“, naším tělem. Já sama to tolik potřebuji!

To je pravda. Všimla jsem si, že ty býváš na každé této duchovní obnově již roky!

Ano, nikdy mi té spirituality není dost. Protože ti to dává vnitřní svobodu, že se vzepřeš všemu tomu, co se ti snaží vnutit svět, ale ne jen, že se vzepřeš, ale i dáváš. Že jdeš do světa, ale že nedáváš ze světa, ale že dáváš něco nového – od Boha. Tak jak dává Panna Maria... To je způsob, jak si přeje Ježíš, abychom i my působili. 

Dojmy účastníků Duchovní obnovy pro vedoucí  poutních a modlitebních skupin

Učit se Mariinu způsobu svědectví

Dojmy účastníků by se mohly stručně zúžit na to co napsaly členové Družstva průvodců z farnosti na své internetové stránce: „I naše dojmy jsou, že bylo opravdu milé být ve společenství s organizátory poutí, přátelit se s nimi a získávat nové znalosti, protože všichni jsme nakonec jen ve službě Panně Marii. Ona je ta, která nás všechny pozvala a shromáždila ze všech končin světa, abychom přinášeli její poselství míru a obrácení.“

Milona von Habsburg-de Rambures, Medžugorje

Fra Marinko nás svými přednáškami odkazuje na počátky zjevení?

Vím, jak fra Marinko má rád fra Slavka, ten duch, který měl fra Slavko – a to je pokora! Všechno co nám v těchto dnech říkal, ten návrat k počátkům, k dobré vůli, žáru, rozhodnutí, touze... to je všechno to, co fra Slavko žil každý den. Když fra Slavko přišel do Medžugorje, on začal věřit, ale vždycky hledal Pravdu, a pokaždé větší a větší. I on měl ten žár. Nemluvil mnoho o sobě, ale já jsem viděla, jak fra Slavko se začal víc a více modlit, a jak se více modlil, jeho srdce bylo stále větší a větší a měl v srdci stále více a více žáru, víry a nadšení pro vše to, co Panna Maria tady koná.

Fra Marinko má v sobě totéž. On si přeje, abychom to i my zakusili: Tu prostotu, radost, ale hluboko v sobě i určité pravé obrácení, které my skutečně potřebujeme. Mnoho věcí, které my teď máme v Medžugorji není důležitých. To, co je opravdu důležité je obrátit se. To je to nejdůležitější.

Jak se ti líbí tato duchovní cvičení, mělo by se něco měnit?

Ne, to je to, co potřebujeme: klanění, modlitba, prostota, poselství Panny Marie... a že to vše jde do nitra, že se to zvnitřňuje... Že to člověk jen neslyší, protože to prochází kolem něj, ale přitom to přijímá jen povrchně. Toto se má stát naším „masem“, naším tělem. Já sama to tolik potřebuji!

To je pravda. Všimla jsem si, že ty býváš na každé této duchovní obnově již roky!

Ano, nikdy mi té spirituality není dost. Protože ti to dává vnitřní svobodu, že se vzepřeš všemu tomu, co se ti snaží vnutit svět, ale ne jen, že se vzepřeš, ale i dáváš. Že jdeš do světa, ale že nedáváš ze světa, ale že dáváš něco nového – od Boha. Tak jak dává Panna Maria... To je způsob, jak si přeje Ježíš, abychom i my působili.