Do sekce poselství jsme vložili včerejší poselství ze zjevení pro vizionáře Ivana

06.05.2014 12:04

 „Drahé děti,  i dnes vás zvláštním způsobem chci vyzvat, abyste se v této době modlily na moje úmysly, za moje plány, které chci uskutečnit se světem, s touto farností a s mojí Církví. Drahé děti, modlete se a buďte vytrvalí v modlitbě. Děkuji vám i dnes, že jste přijaly moji výzvu.“