Dny zabitých františkánů na Širokém Brijegu

07.02.2016 12:32

V klášterním kostele Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie na Širokém Brijegu, byly 4. února zahájeny ''VI. dny zabitých hercegovských františkánů'', při příležitosti 71. výročí povraždění 66 hercegovských františkánů komunisty.

Připravuje je Vícepostulatura procesu mučednictví ''Fra Leo Petrović a 65 spolubratří'', v čele s vícepostulatorem fra Miljenkem Stojićem. Jako minulý rok bude program přenášen také přes internet video signálem. Spojení a potřebné údaje můžete najít na portálech: hercegovinalive.com;pobijeni.infohrsvijet.netgospin-brig.info. Vše i přes internet bude přenášet také Radiostanice Široki Brijeg (radiosirokibrijeg.com).

Program první tři dny byl zahajován modlitbou růžence a rozjímáním v 17,30 hod., následovala zádušní mše svatá 18 hod., a první den, ve čtvrtek, bylo klanění před Nejsvětější svátostí oltářní od 19 hodin. První den mši svaté předsedatl a kázat fra Ante Bekavac, druhý den fra Ivan Prusina, třetí den fra Svetozar Kraljević.

V uvedených dnech byly udělovány i odměny účastníkům ''V. výherní soutěže'' na téma zabitých hercegovských františkánů. První den odměny převzali žáci základních škol, druhý den mládež, a třetí den dospělí.

Čvrtého dne, v den samotného Výročí, 7. února, bude program zahájen v 16 hodin modlitbou před krytem, místem zabití a spálení 12 františkánů z širokobriježského kláštera. Pokračuje modlitbou před hrobem kde je v současnosti pohřbeno 24 zabitých hercegovských františkánů. Následuje zádušní mše svatá, při které bude předsedat a kázat fra Miljenko Šteko, provinciál Hercegovské františkánské provincie. Na závěr vicepostulátor, fra Miljenko Stojić, přednese přehled o práci Vicepostulatury za uplynulý rok, a kvardián, fra Tomislav Puljić, shromážděné uvítá a poděkuje jim.

I tohoto roku bude den 7. února slaven jako  ''Den vzpomínek na pobité františkány a lid'', jak ho 23. února 2012. vyhlásila obec Široki Brijeg, za ''Den vzpomínek na oběti komunistického násilí'', který 4. února 2015. vyhlásil Západo-hercegovský kraj.

Při příležitosti těchto památných dnů, dva dny před výročím, 5. února, v 10 hodin zástupci města Široký Brijeg a zástupci Západo-hercegovského kraje a též vyslaní zástupci Vicepostulatury položili věnec, zapálili svíci a pomodlili se za své zabité františkány a lid Boží na Náměstí  širokobriježských obětí.