Dnešní mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana

20.04.2018 23:59

Zjevení vizionáře Ivana Dragičeviće z 20. dubna 2018

Tohoto večera bylo zjevení pro vizionáře Ivana při příležitosti schůzky jeho modlitební skupiny ohlášené na 22 hodinu nahoře na Podbrdu na místě prvních zjevení. Tohoto krásného, téměř letního večera se zde sešlo mnoho lidí. Modlitbou a písněmi jsme se všichni společně připravovali na chvíli zjevení. Po zjevení se opět ozval vizionář Ivan, aby všechny přítomné seznámil se svým zážitkem setkání s Pannou Marií :

„I dnes přišla Panna Maria radostná a veselá. Hned na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom vztahla ruce a modlila se nad námi všemi určitou delší dobu, potom se zvláště modlila nad vámi přítomnými nemocnými, a potom nám řekla: „Drahé děti, i dnes vám chci říci, že mi můj Syn dovolil, abych zůstala tak dlouho spolu s vámi, že vás chci vychovávat, učit a vést k mome Míru, přeji si vás vést ke svému Synu. Proto, drahé děti přijměte má poselství a žijte moje poselství, přijměte Evangelium a žijte Evangelium. Vězte, drahé děti, že se Matka vždycky modlí za vás všechny a vždycky se za vás přimlouvá u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu.“

Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním, požehnala vše co jste vy přinesli k požehnání. Potom jsem doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny a zvláště vás přítomné nemocné. Panna Maria se určitou dobu modlila zvláště za mír. Potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem – jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.“