Slavíme NANEBEVSTOUPENÍ Ježíšovo

13.05.2021 21:09

40. den po Zmrtvýchvstávní Pán Ježíš vystoupil na Nebe před zraky shromážděných učedníků.

Kromě toho je též FATIMSKÝ DEN, kdy si připomínáme počátek zjevení ve Fatimě. V Medžugorji Panna Maria řekla, že to s čím začala ve Fatimě se má dokončit s naší pomocí v Medžugorji...