Div svítící sochy v domě Vicky

25.09.2013 10:32

Tak jsem i já včera večer vystála dlouhou frontu farníků a poutníků a viděla jsem nový div, který byl objeven v těchto dnech v Medžugorji. Už se podařilo pořídit snímek:

A takto vypadá socha za světla...