Desetiletý poutník podal silné povzbuzující svědectví v radiostanici Mir Medžugorje

21.03.2018 13:06

 

Množství poutníků denně přijíždí ze všech stran na pouť do Medžugorje. Každý se svým životním příběhem, poděkováním a modlitbou na rtech. Novináři Radiostanice „Mir“ Medžugorje měli příležitost pohovořit s desetiletým Nicolasem Liarenem z Guatealy, který do Medžugorje přijel se svými rodiči. Pozdělilse o svoje osobní zkušenosti víry. Proč se raději modlí než aby si hrál, co si myslí o Medžugorju, o čem nejvíce uvažuje: 

 

"Přišli jsme do Medžugorje jako tak mnozí před námi, protože nás Panna Maria pozvala. Toto je pro nás překrásná zkušenost. Být v této Svaté Zemi. Já jsem chtěl sem jet, protože jsem se chtěl obrátit. Chtěl jsem být blíže Ježíšovi a Marii. Jsem rám, že jsem tady, protože jsem těchto několik dnů prožil s Pannou Marií. A bylo pro mne krásné vystoupit na Horu Zjevení a modlit se. Chtěl jsem vystoupit bosý, abych i já něco obětoval. A tak bylo zábavné modlit se a obětovat se. Místo, abych si hrál raději se modlím.Já se rád modlím, protože je to nejlepší pro mojí duši. Já jsem místo, abych si hrál, šťastnější se svým nebeským Otcem. Když se modlím cítím, že je celé Nebe se mnou.

To co je v mém životě nejdůležitější je, že rád přemýšlím o svém Ježíšovi, který na sebe vzal tolik obětí za nás a já Ho modlitbou utěšuji. Mám nejraděj, když se sejde celá rodina a všichni se společně modlíme. Postím se ve středy a pátky. A snažím se obětovat i ty věci, které mám nejraději. Protože vím, že se to Bohu líbí. Proto raději trávím čas s Ním než hraním si. Když jsem vystupoval na horu zjevení cítil jsem, že Panna Maria jde se mnou, a když jsem došel na vrch, čekal mne i Ježíš. Obětoval jsem všechny lidi, kteří hřeší. Panna Maria mi vyprosila zvláštní dar, abych chápal to, co mi Ona chce říci. A abych mohl naplnit to co Ona žádá, abych s druhými mohl zachránit svět", 

řekl na závěr svého silného svědectví desetiletý Nicolas Llarena z Guatemaly.

(medjugorje.hr)